În perioada 4-7 iunie 2018, la Alba Iulia, s-au desfășurat lucrările Conferinţei Internaţionale cu titlul Tratatele Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920). Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Au participat specialiști din domeniul istoriei din 11 țări – România, Bulgaria, Rusia, Italia, Republica Cehă, Portugalia, Franța, Slovacia, Germania, SUA, Turcia, cu lucrări ce au abordat tema conferinței de pace organizată în capitala Franţei după încheierea Primului Război Mondial.
Comunicările au avut în vedere modul în care a fost organizată Conferinţa de Pace de la Paris din 1919-1920, cu problemele teritoriale şi trasarea noilor frontiere, tensiunile existente și relația dintre diferitele națiuni implicate, minorităţile naţionale şi statutul acestora, chestiunea legislativă, împărțirea sferelor de influență, reparaţiile de război, căile ferate şi maritime, criminalii de război, porturile şi constituirea Ligii Naţiunilor. Comunicările au fost susţinute în limba engleză, la Sala Senatului din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
În cadrul conferinței, a fost, de asemenea, organizată și vernisată (4 iunie) o expoziție cu titlul Tratatele Conferinței de pace de la Paris (1919-1920). Expoziția a fost realizată de Unitatea Arhive Diplomatice de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Expoziția a ilustrat unele dintre cele mai importante acte internaționale încheiate în cadrul Conferinţei de Pace desfășurate la Paris pe parcursul anilor 1919-1920, după încheierea Primului Război Mondial. Aceasta a cuprins principalele tratate de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly-sur-Seine, Sevres, fotografii şi reproduceri din presa epocii, precum și alte documente aflate în colecția Arhivei Diplomatice din cadrul MAE, toate acestea oferind o perspectivă inedită asupra procesului de negociere a confirmării statutului internațional al României rezultat în urma actelor Marii Uniri de la 1918.
Conferința din anii 1919-1920 a fost cea care a modelat harta Europei şi a lumii după „Marele Război” și s-a bazat, în mare parte, pe principiul de autodeterminare națională formulat de președintele american Woodrow Wilson, în decursul anului 1918. Dezintegrarea Imperiului Austro-Ungar a dus la formarea de state naţionale în Europa Central-Răsăriteană, unele apărând chiar pentru prima dată pe hartă, deşi toate au dobândit şi importante minorităţi naţionale.Principiul echilibrului de putere, cel care a asigurase pacea în Europa pentru câteva secole, a fost înlocuit cu principiul securităţii colective, înlocuire care a dus la formarea Ligii Naţiunilor în anul 1920.
În următoarea etapă, studiile extinse prezentate la conferinţă vor fi publicate într-un volum dedicat subiectului, ce va apărea în cursul anului 2019.

Surse: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Ministerul Afacerilor Externe