În data de  4 iunie 2020 sărbătorim împlinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, act de o însemnătate capitală ce a confirmat recunoașterea unirii Transilvaniei cu România. Documentul a fost semnat, în Palatul Marele Trianon de la Versailles, de către 16 state aliate (inclusiv România) învingătoare în Primul Război Mondial, pe de o parte, și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins, de altă parte.

În mod deosebit acest tratat a consfințit noua configurație teritorială care a rezultat din dezmembrarea Austro-Ungariei și a consemnat angajamentul Ungariei de a recunoaște frontierele Italiei, Austriei, Poloniei, României, Iugoslaviei și Cehoslovaciei.

În cinstea acestui eveniment de o importanță hotărâtoare la stabilirea granițelor țărilor actualei Europe, considerăm nimerit și înaintăm propunerea să omagiem centenarul prin atribuirea numelui ”Piațeta Trianon” unei locații în proximitatea Monumentului Unității Naționale.

Respectiva locație cuprinde busturile a trei personalități cu rol important în actul desăvârșirii României Mari de la 1918, geograful francez Emmanuel de Martonne, președintele SUA, Woodrow Wilson, și primul episcop al Armatei Române, Ioan Teculescu.

Reamintim că în anul Centenar al Marii Uniri, 2018, Consiliul Județean Alba a fost semnatarul unui proiect ce a cuprins realizarea busturilor a două importante personalități cu un rol determinant la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România, este vorba de geograful francez Emmanuel de Martonne și Woodrow Wilson, președintele SUA în perioada 1913 – 1921.

Emmanuel de Martonne a contribuit, în cadrul Conferinței de Pace de la Paris, la configurarea frontierelor României Mari, iar Woodrow Wilson arăta către români, la 8 noiembrie 1918, că guvernul american recunoaște dreptul poporului român de a-şi împlini aspirațiile de unitate națională.

În aceeași locație, la sfârșitul anului 2019, a fost dezvelit bustul Primului Episcop al Armatei Române, Ioan Teculescu (1863-1932), unul dintre organizatorii Marii Adunări Naționale de la 1 Decembrie 1918, Președinte al Despărțământului Astra Alba Iulia (1902-1923).

Actul de atribuire a numelui ”Piațeta Trianon” nu necesită modificări în actele de stare civilă sau evidența populației, doar un însemn sub forma unei placarde de înștiințare în zona respectivă, pe un picior metalic, deci cu cheltuieli minime, dar efect important în peisajul orașului Marii Uniri, Alba Iulia.

Ne exprimăm speranța ca propunerea noastră să se deruleze în deplin succes pentru îndeplinirea obiectivului propus, locația menționată permițând amplasarea și altor busturi ale personalităților românești și străine, cu un rol determinant în semnarea Tratatului de la Trianon.

Fundația ”Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României”