Marți, 18 septembrie a.c., s-a desfășurat, la Alba Iulia, Simpozionul „Asociația ASTRA. Contribuție la Actul Marii Uniri”, eveniment organizat de către Consiliul Județean Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA). La această manifestare culturală au luat parte numeroase oficialități, precum și membri ai Asociației ASTRA.

Simpozionul a debutat la ora 9.30 cu o slujbă de Te-Deum, oficiată în Catedrala Reîntregirii de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. De asemenea, începând cu ora 10.00, Ierarhul nostru a luat parte la vernisajul expoziției „Hora Unirii”, desfășurat în Aula „Sfântul Simion Ștefan” din incinta Centrului eparhial. Această operă reprezintă o realizare artistică deosebită, printre primele de acest gen din arta românească, constituind o transpunere a dimensiunii mioritice a Marii Uniri. Lucrarea este realizată de către artistul plastic ceramist Marius Deaconu, reprezentând 100 de țărani cuprinși într-o Horă a Unirii, având în mijloc un copil aflat sub tricolor. Această imagine sugerează faptul că întreaga noastră osteneală trebuie să aibă ca și obiectiv buna statornicie a generațiilor viitoare.

Cu prilejul desfășurării acestei manifestări culturale, Chiriarhul nostru, Părintele Arhiepiscop Irineu, a rostit un cuvânt în care a subliniat rolul exponențial al Asociației ASTRA de-a lungul timpului. Adresându-se celor prezenți, Arhipăstorul nostru a spus: „De la fondarea ei până în anul 1918, ASTRA a militat cu tenacitate nu numai pentru promovarea culturii autohtone, ci şi pentru întărirea legăturilor sufleteşti între fraţii de o limbă şi de un sânge. Prin campania de întărire a solidarităţii româneşti şi prin repudierea încercărilor de divizare şi fărâmiţare a energiilor etnice, ea s-a înscris plenar în mişcarea de eliberare naţională, contribuind la Marea Unire. ASTRA a ridicat nivelul cultural al neamului nostru, învăţându-l iubirea de carte şi de ţară, precum şi respectul pentru credinţă şi datini. În felul acesta, ea ne-a ferit de tot ce îmbolnăveşte sufletul şi trupul, de tot ce dezbină familiile şi poporul întreg! Impresionat de străduinţele patriotice ale nobilei Asociaţii ASTRA, Îl rog pe Dumnezeu să binecuvinteze în viitor toate acţiunile ei”.

Deschiderea lucrărilor simpozionului a avut loc, începând cu ora 11.00, în Sala Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prilej cu care a fost intonat Imnului Național al României, precum și Imnului Asociației ASTRA. Printre cei care au luat cuvântul se numără Președintele Asociației ASTRA, Prof. univ. dr. Dumitru Acu, Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, și delegatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Conf. univ. dr. Diana Câmpan. În cuvântul lor, aceștia au subliniat importanța prezenței Asociației ASTRA la Alba Iulia, precum și a manifestării culturale desfășurate în vechea cetate a Bălgradului.

În continuare a avut loc prezentarea comunicărilor științifice, în cadrul cărora a fost reliefată contribuția a numeroase personalități la realizarea mărețului act al Marii Uniri, precum și activitatea Asociației ASTRA în contextul făuririi dezideratului de veacuri al tuturor românilor. De asemenea, a fost evidențiat faptul că Asociația ASTRA are misiunea de a accentua într-un mod cu totul aparte promovarea valorilor identitare ale neamului nostru.

Articol preluat din website-ul Arhiepicopiei Ortodoxe din Alba Iulia