Venit la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918 ca simplu cetăţean român, alături de consătenii lui din Galtiu, Samoilă Mârza a efectuat unicele cinci fotografii înfăţişând aspecte de la Marea Adunare Naţională ce a consfinţit Unirea Transilvaniei cu România. Din acest motiv a fost numit Fotograful Unirii.

Între oamenii care au contribuit la consemnarea actului unirii Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918, pentru posteritate, se numără şi fotograful Samoilă Mârza. Din iniţiativă proprie, izvorâtă dintr-o cunoaştere a importanţei momentului, ne-a transmis singurele imagini fotografice veridice de la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia.
Născut în satul Galtiu, comuna Sântimbru, judeţul Alba, la 18 septembrie 1886 din părinţi ţărani, Samoilă Mârza, a primit în sânul familiei o educație românească aleasă. După absolvirea a 6 clase de liceu, părinţii l-au trimis ca ucenic, între anii 1909-1911, la fotograful sibian Iainek unde s-a calificat în această meserie.
Izbucnirea primului război mondial a determinat întreruperea activităţii fotografului Mârza. Mobilizat în toamna anului 1914 a fost trimis pe frontul austriac din Galiţia, ajungând până la Riga, iar din anul 1919 a fost mutat pe frontul italian. În tot cursul războiului, mai bine de trei ani, Samoilă Mârza şi-a practicat meseria fotografiind chipuri de ostaşi de pe front şi aspecte din ororile războiului.
În dimineaţa zilei memorabile de 1 Decembrie 1918 a plecat împreună cu consătenii săi la Alba Iulia, nu însă înainte de a imortaliza, în trei clişee, o parte din participanţii satului său natal, Galtiu, pregătiţi pentru participare la marea adunare. Aceste clişee îi prezintă pe consătenii fotografului îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, fetele purtând în mâini fire de busuioc, gata de plecare la Alba Iulia.
O mulţime imensă se revărsa spre oraşul unirii. Străzile erau pline de oameni care mergeau pe jos, în căruţe sau călări. Poporul s-a adunat după Cetate, pe câmpul de instrucţie, unde, pe la orele 12 i s-a adus la cunoştinţă, din partea comitetului Naţional, hotărârile Unirii. În aceste momente, S. Mârza a executat cinci clişee înfăţişând trei scene de masă şi două scene de la tribuna oficială. Acestea sunt unicele fotografii care înfăţişează aspecte de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia care a consfinţit Unirea Transilvaniei cu România.
Cele trei clişee care cuprind scene de masă sunt impresionante. O imensă mulţime care se pierde în depărtare formată din ţărani, soldaţi şi ofiţeri întorşi de pe front, muncitori şi intelectuali cu steaguri şi pancarte, stă emoţionată să primească actul unirii. Toate scenele de masă sunt fotografiate de pe tribuna oficială. Celelalte două clişee cu imagini de la tribuna principală reprezintă citirea actului unirii în faţa Marelui Sfat Naţional şi a poporului de către dr. Aurel Vlad şi episcopul greco-catolic, Iuliu Hosu.
Nu a putut executa şi alte fotografii de la Marea Adunare, ale delegaţiilor din sala cazinoului ofiţerilor, azi Sala Unirii din Alba Iulia, pentru că nu a fost primit în sală deoarece nu avea mandat (credenţional) şi nici un fel permis de intrare. A venit la Marea Adunare de la Alba Iulia ca simplu cetăţean român alături de consătenii lui din Galtiu. Consiliul Naţional Român angajase oficial pe fotograful Bach din Alba Iulia pentru a imortaliza evenimentul, care nu s-a prezentat.
La începutul anului 1919, S. Mârza a întocmit un album numit “Marea adunare de la Alba Iulia în chipuri”, fapt menţionat în ziarul “Alba Iulia” din 10 martie 1919. De atunci fotografiile lui au început să circule în original şi în reproduceri fiind prezentate în cărţile şcolare, în tratate de istorie, ziare, reviste, expoziţii, constituind mărturii unice ale marelui act de la 1 Decembrie 1918 prin care s-a desăvârşit statul Naţional Român. Sunt într-adevăr documente de necontestat a voinţei poporului nostru, exprimată la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918 şi ca atare a fost prezentat de delegaţia Română la Conferința de pace de la Versailles.

Extrase din articolul cu același nume, publicat în revista DACOROMANIA nr.41.

Gheorghe ANGHEL

Dr.