În anul în care aniversăm împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri a românilor, gândurile ne poartă spre Alba Iulia, orașul – cetate, în care s-a realizat acest măreț act istoric, orașul care simbolizează idealurile de unitate și identitate ale românilor de-a lungul veacurilor.

Dincolo de furtunile istoriei, dincolo de răscruci, de căutări, de patimi, de reașezare a nației pe calea ei firească, există o legătură ce ne unește, etern – sufletul de român. Credința în steaua neamului românesc, destinul și dreptul dăinuirii nepieritoare sub Soarele acestei nații s-a născut la AIba Iulia.

La unison chemării solemne de a sărbători ANUL CENTENARULUI, prin activități cât mai plăcute, pentru elevi și împreună cu aceștia, dând glas conștiinței de sine, s-a născut concursul de prezentări power-point, pentru elevii de liceu, “Alba iulia – Cetatea de Scaun a Marii Uniri'”.

Concursul se va desfășura în data de 21.11.2018, ora 14:00, la Casa de Cultură a Studenților, sala Amfiteatru, din Alba Iulia și se adresează cadrelor didactice care predau disciplina istorie.
Doritorii se pot înscrie prin completarea și trimiterea fișei de înscriere pe adresa teompastefan@gmail.com, până la data de 10.11.2018, cu mențiunea că fiecare cadru didactic care predă disciplina istorie poate participa cu un singur echipaj de elevi, dintr-o unitate școlară. În situația în care un cadru didactic predă în mai multe unități școlare, participă cu un singur echipaj, din una dintre unitățile școlare. Echipajul este format din trei elevi.

Dintre organizatorii concursului fac parte INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA, reprezentat de prof. Ștefan Teompa – Inspector școlar și GRUPUL DE INIȚIATIVĂ “CENTENAR – MAREA UNIRE – ALBA IULIA – 2018”, reprezentat de Col(r)dr.ing. Constantin Avădanei – președintele Grupului de Inițiativă și Col(r)ing. Gabriel Grigoraș.
Resursele pentru premierea echipelor căștigătoare ale primelor trei locuri sunt asigurate de FUNDAȚIA “ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”, reprezentată de Ec. loan Străjan, în calitate de sponsor. Premiile acordate vor consta în sume de bani după cum urmează:

  • locul I – 1600 lei/echipă;
  • locul al II-lea – 1200 lei/echipă;
  • locul al III-lea – 800 lei/echipă.

Se vor acorda diplome de participare tuturor echipelor.
Concursul se dorește un exercițiu de autodepășire, un îndemn la reușită, la competiție, o ocazie de a pune în valoare practici educative stimulative. Dincolo de dorința de a adăuga noi lauri pe frontispiciul competenței, e un prilej de valorificare a potențialului istoric și cultural a ceea ce este orașul Alba lulia pe harta României.