Luni, 15 iunie 2020, tristul eveniment care marca 131 de ani de la plecarea dintre cei vii, la numai 39 de ani (n. 15 ianuarie 1850 – d. 15 iunie 1889), a celui mai mare poet al românilor, Mihai Eminescu, s-au adunat membrii Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României”, președinte ing. Vasile Todor și colaboratorii Revistei „DACOROMANIA”, director ec. Ioan Străjan, în preajma bustului poetului ce se află alături de busturile altor corifei români de pe „Aleea Scriitorilor” din Parcul ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Orașul de Jos, pentru a comemora amintirea „Luceafărului poeziei” prin momente de pioșenie, depuneri de coroane de flori și evocări privind viața, valoroasa și bogata sa operă nepieritoare.

Cu respectarea tuturor restricțiilor impuse de Guvernul României pentru perioada Stării de alertă, la eveniment au fost prezenți: scriitor Ion Mărginenu, ec. Ioan Străjan, ing. Vasile Todor, prof. Georgeta Ciobotă, jr. Iordache Nicolae, prof. Maria Cioica (ASTRA – Despărțământul „Eugen Hulea” Alba Iulia), coloneii în rezervă Nicolae Paraschivescu, Ioan Brad, Dorin Oaidă, Gabriel Grigoraș, Victor Teodorescu, ing. Vasile Bogdan, teolog Rimo Vlonga, ec. Ioan Bălgrădean, Atanasiu Corneliu și jr. Claudiu Dărămuș.

Printre cei care prin cuvântul lor au evocat viața și opera, amintesc pe:

  • scriitorul și poetul Ion Mărgineanu, ce a menționat că Eminescu și Alba Iulia sunt frați gemeni. Mihai Eminescu a pășit de-a lungul și de-a latul pe ogorul limbii române semănând sămânța bună a acesteia și înmulțind-o. Străbătând meleagurile românești s-a urcat și plămădit încet, încet în sufletul lui sentimentul de moralitate;
  • prof. Georgeta Ciobotă și Maria Cioica, președinta Despărțământului ”ASTRA” Alba Iulia, au recitat din propriile versuri închinate lui Mihai Eminescu;
  • col.(r.) Ioan Brad, scriitor, reprezentantul ASTREI – Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj, a vorbit despre influența pe care a avut-o prof. Aron Pumnul asupra lui Mihai Eminescu, sădindu-i în suflet dragostea de țară și sentimentul național, motivându-l pentru a vizita Blajul și Alba Iulia în 1866;
  • ec. Ioan Străjan a citat câteva din opiniile eminesciene consemnate în cartea „Eminescu ziarist și scriitor politic” și anume: „Fără a vărsa o picătură de sânge, fără muncă, fără inteligență, fără inimă, străinii pun mâna pe un pământ sfânt a cărui apărare ne-a costat pe noi, râuri de sânge, veacuri de muncă, toată inteligența noastră trecută, toate mișcările cele mai sfinte ale inimii noastre”;
  • Rimo Vlonga a evocat o parte din opiniile politice ale lui Eminescu, valabile și astăzi.
Dragomir Vlonga

jurist