Participând an de an la evenimentele patriotice desfășurate în Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, prilejuite de sărbătorirea „Zilei Eroilor” (la sărbătoarea Înălțării Domnului) și „Ziua Armatei Române” la 25 octombrie, s-a constatat că eroii, înmormântați în acest cimitir, merită un respect și o atenție mult mai mare, pe măsura sacrificiilor făcute pentru țară, fiind nevoie de un cimitir mai bine întreținut, pentru cei căzuți pe câmpul de luptă în perioada Celui de al Doilea Război Mondial.

Pe acest fond al constatării, pe acest motiv, imediat după evenimentul din 25 octombrie 2018, pensionarul Ioan Bălgrădean, membru al Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” a cărei președinte este ing. Vasile Todor, a venit cu propunerea în cadrul fundației, de a se implica în acțiunea de inventariere și de identificare a tuturor crucilor și pietrelor funerare de la mormintele eroilor, pentru a stabili gradul de uzură a acestora, existența sau inexistența de pe acestea a înscrisurilor (numele eroilor, unitățile și corpurile de armată din care au făcut parte și au luptat, țara de origine, gradul militar etc).

Propunerea a fost îmbrățișată cu interes de către membrii fundației, la care au aderat pentru susținere și implicare ONG-urile: Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Alba – președinte col.(r) Ioan Galdea și Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere – președinte gl.(r) Ioan Belci.  

Având această susținere, o echipă formată din membrii fundației, din care fac parte Ioan Bălgrădean coordonator,  col. (r.) Victor Teodorescu, pensionar Corneliu Atanasiu, teolog Rimo Vlonga și col. (r.)  Ștefan Lazăr, au acționat și acționează în teren pentru a inventaria și identifica toate crucile și pietrele funerare de la mormintele eroilor români situate în partea stângă și de sus a cimitirului, precum și a eroilor sovietici (ruși) aflate în partea dreaptă a cimitirului.

Pentru identificarea numelor și a celorlalte date de pe cruci, care nu puteau fi descifrate și citite, datorită amprentei timpului, care în cei peste 70 de ani a contribuit la degradarea acestora, membrii echipei au găsit soluția ca printr-un procedeu simplu folosit cu multă grijă, care să nu provoace stricăciuni sau denaturări, prin frecarea ușoară cu glaspapir (șmirgăl), au reușit să curățe suprafețele în cauză de praf, murdărie și mucegai.  În urma acțiunii  de cercetare, investigare și observare a tuturor aspectelor, întreprinse până la această dată s-au obținut următoarele rezultate:

  • În partea unde au fost înmormântați eroii români s-au identificat un număr de 324 de cruci, din care : 14 cruci fără nume, iar  6 sunt  civili. Printre mormintele românilor s-au mai găsit morminte ale ostașilor unguri 12, germani 8 și ruși 3. În cele 324 de morminte sunt 325 de morți, într-un mormânt sunt 2 morți.  O parte dintre aceștia sunt eroi necunoscuți. La unii nu au fost trecute unitățile militare sau nu s-a putut descifra. La cei 191 de eroi la care s-au putut descifra și citi aceste date provin de la armele infanterie, vânători de munte,  grăniceri, artilerie, pionieri, cavalerie, dorobanți etc.
  • În partea dreaptă, unde sunt înmormântați ostașii eroi ruși, s-au identificat și inventariat un număr de 106 morminte și pietre funerare, din care conform înscrisurilor de pe acestea, s-au putut descifra și citi pentru a fi identificați doar un număr de 21 eroi. Pe foarte multe dintre acestea scrie erou necunoscut.

Din totalul de morminte, cruci și pietre funerare 430 (324 la români și 106 la ruși), sunt peste 70 de cruci și pietre funerare, rupte sau cu grad avansat de degradare ce trebuie înlocuite.

Domnul Bălgrădean Ioan a amintit că a cercetat, consultat și studiat unele documente și înscrisuri pentru identificarea numelor eroilor, puse la dispoziție cu respectarea legislației de către instituțiile publice ale statului, arhive, primării, biserici, iar pentru a-i identifica pe toți mai trebuie căutate și alte surse, în timp ce pentru cei din zona rușilor se impune luarea legăturăturii cu Ambasada Rusiei din România. Pentru unele lămuriri legate strict de denumirea armelor, a unităților și corpurilor militare s-a obținut sprijin de specialitate de la coloneii în rezervă Ioan Galdea, Ștefan Rus și  Nicolae Lupu.

       Când acțiunea va fi încheiată, rezultatele vor fi trimise și la conducerea Garnizoanei Alba Iulia cu care împreună cu ONG-urile participante la acțiune, le vor dezbate și pune de acord, apoi vor fi transmise Primăriei Municipiului Alba Iulia în vederea întocmirii documentației de amenajare și reabilitare a Cimitirului Eroilor care să cuprindă toate lucrările necesare unui astfel de obiectiv sacru.

Dragomir Vlonga

jurist