Răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan, din 1784, este cea mai importantă acțiune de emancipare a românilor din Transilvania secolului XVIII, având un caracter atât social, cât și național.  O revoltă a țărănimii iobage  din Transilvania, ce aparținea de Imperiul Austriac, împotriva constrângerilor feudale și împotriva autorităților austriece. 

Cauza izbucnirii răscoalei a fost exploatarea cruntă a țăranilor români iobagi, în special a celor din Munții Apuseni, prin taxe și impozite care s-au dublat, cărora nu le mai făceau față. Însă cea mai mare dorință a țăranului român era de a deveni stăpân pe pământul pe care-l muncea cu atâta sudoare în folosul altor stăpâni.

La răscoală au participat iobagii români, maghiari, sași de pe domeniile nobililor și a statului, minieri din Munții Apuseni și Maramureș, meșteșugari și preoți.

Răscoala a izbucnit la 01 noiembrie 1784 în satul Curechiu din jud. Hunedoara și a fost înăbușită  la sfârșitul lui decembrie, când Horea și Cloșca au fost capturați de către autorități și executați câteva săptămâni mai târziu  în 28 februarie 1785, prin tragerea pe roată.

Un moment important al răscoalei îl reprezintă ultimatumul din 11 noiembrie  1784 adresat de țărani nobilimii maghiare și austriece refugiate la Deva, prin care cereau desființarea iobăgiei și a nobilimii și împărțirea moșiilor acestora între țărani. În urma acestui ultimatum, se încheie  Armistițiul de la Tibru din 12 noiembrie 1784, un armistițiu amăgitor încheiat de Cloșca cu vice-colonelul Schultz, reprezentantul autorităților austriece în teritoriu și care prevedea încetarea ostilităților pe o perioadă de 8 zile, timp în care acțiunile în forță să înceteze, măsuri ce n-au fost respectate de armată, nobilime și autorități, conducând la înfrângerea răscoalei.

În acest context, duminică 13 noiembrie 2022, la 238 de ani și o zi de când pe Dealul Gutâiului din Tibru, com. Cricău, jud. Alba, a avut loc  amăgitorul Armistițiu dintre armata imperială austriacă și răsculații conduși de Horea, Cloșca și Crișan, s-a organizat celebrarea evenimentului  la impunătorul monument-cruce (Ctitor Familia Ing. Șandru Traian și Rodica, ridicat în aug. 1998), străjuit de drapelul tricolor ce fâlfâie permanent în vârful catargului ca semn de românism și recunoștință pentru eroii neamului. Au participat Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” – Filiala Alba Iulia, președinte Iosif Vesa, în parteneriat cu Primăria comunei Cricău, primar ec. Aurel-Florin Todericiu, și Parohia ortodoxă din satul Tibru – preot paroh Teodor-Mihai Mocan, împreună cu sătenii din Tibru, ONG-uri cultural-patriotice din Alba Iulia, membri ai unor partide politice, oameni iubitori de istorie și românism.

Evenimentul a început prin intonarea Imnului de Stat al României, apoi cu slujba parastasului pentru pomenirea eroilor Avram Iancu, Horea Cloșca și Crișan – eroii martiri și a tuturor eroilor ce au luptat pentru binele României și a cetățenilor ei.

Manifestările au continuat cu  evocările istorice a vorbitorilor: preot Teodor-Mihai Mocan, primarul comunei Cricău – ec. Aurel-Florin Todericiu, președintele Societății cultural-patriotice „Avram Iancu” – Filiala Alba – Iosif Vesa; eleva Raluca Todosiu de la  Școala „Decebal” din Cricău, medic Ioan Căliman, din partea Asociației „Dacii din Cetate” Cricău, care au cucerit atenția asistenței printr-o documentată incursiune în istoria Transilvaniei.

Nu a lipsit momentul depunerii de coroane și jerbe de flori la monument, din partea: Primăriei și Consiliului Local Cricău, Asociației „Dacii din Cetate” Cricău, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” – Filiala Alba Iulia, P.N.L. Cricău;  Partidul Pralipe al Romilor din Alba Iulia – președinte Călin Pădurean etc.

Președintele Societății „Avram Iancu” Filiala Alba Iulia, a oferit unor reprezentanți de marcă ce au contribuit la organizarea evenimentului, DIPLOME de recunoștință în lupta pentru adevărul istoric românesc. iar celorlalți participanți  pliante cu viața și activitatea lui Avram Iancu, editate la 150 de ani de la moartea eroului național și la 30 de ani de la înființarea filialei (13 iunie 1992).

La aceste înălțătoare momente, crucea monument a fost străjuită de praporii bisericii, unul dintre aceștia în culorile Tricolorului românesc, cu o vechime și o importantă semnificație istorică. Tot lângă monument a fost organizată o expoziție cu piese de ceramică veche, descoperită de către arheologi și dr. Ioan Căliman în satul Tibru, de mare folos istoric pentru stabilirea vechimii acestei așezări umane.

Evenimentul a avut rolul de a aduce un pios omagiu tuturor eroilor neamului, care de-a lungul timpului au luptat prin diferite modalități și mijloace pentru apărarea pământului strămoșesc, a limbii și credinței creștine, stâlpi a identității românești.

Finalul manifestărilor s-a încheiat printr-o mică agapă frățească, cu plăcinte, vin, apă și suc, oferite de sătenii și enoriașii Tibrului, atât pentru sufletele celor pomeniți la slujba parastasului, cât și ca un moment pentru intrarea în Sfântul Post al Nașterii Domnului Iisus Hristos – CRĂCIUNUL.  Un Post cu mare folos tuturor credincioșilor creștini, cu simțire românească!

Dragomir Vlonga

jurist