Luni 20 iulie 2020, membrii Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României”, președinte ing. Vasile Todor, reprezentanții Revistei „Dacoromania”, director ec. Ioan Străjan, împreună cu reprezentanții Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia, ai Despărțământului „Eugen Hulea” ASTRA Alba Iulia, a Consiliului Seniorilor Alba Iulia și împreună cu alți iubitori de cultură și literatură, s-au adunat în jurul bustului  de pe Aleea Scriitorilor din parcul  Mihai Eminescu, simbol al prețuirii și  trăiniciei operei poetului Adrian Păunescu, pentru a-l omagia la 77 de ani de la naștere (n. 20 iulie 1943 – d. 5 noiembrie 2010).

Omagierea s-a făcut prin arborarea drapelelor României, a depunerii de coroane de flori din partea fundației și Revistei „Dacoromânia”, Bibliotecii Județene Alba, a ing. Gabriel Pleșa și pr. Doru Gheaja. 

Dintre cei prezenți, în număr mai redus din cauza pandemiei, s-au regăsit: scriitor Ioan Mărgineanu, ing. Vasile Todor, ec. Ioan Străjan, teolog Rimo Vlonga, profesorii Maria Cioica, Viorica Medrea,  Monica Șuteu, Aurel-Constantin Opincariu, pr. Doru Gheaja, Victoria Barna, ing. Gabriel Pleșa, ec. Ioan Bălgrădean,  ing. Claudia Bolca,  col.(r.) Nicolae Paraschivescu, jr. Claudiu Dărămuș, sociolog Dionisie Heljoni etc.

Dintre cei prezenți au citit și recitat din poeziile poetului și au evocat despre opera și viața poetului prin cuvântul lor: Ioan Mărgineanu, Viorica Medrea, Constantin Opincariu, Maria Cioica, Ioan Străjan, Vasile Todor, Gabriel Pleșa, Rimo Vlonga, preot Doru Gheaja, mijlocind o legătură telefonică cu Andrei Păunescu fiul poetului, care a mulțumit tuturor celor prezenți la eveniment pentru omenescul gest de a nu-l da uitării pe cel care a contribuit prin opera sa la îmbogățirea limbii și culturii române. Prin luările de cuvânt s-au adus elogii bine meritate și s-a subliniat relațiile deosebit de cordiale ale lui Adrian Păunescu  cu reprezentanții județului Alba, oferindu-și sprijinul și contribuția în rezolvarea multor probleme.

Închei prin cuvintele scriitorului Ioan Mărgineanu, care spunea că Adrian Păunescu a fost un poet apreciat, de un talent ieșit din comun, spontan, curajos, care a stat și stă prin opera sa de strajă limbi române, iar noi am avut marea șansă de a fi contemporani cu acest bard al scrisului românesc.

Dragomir Vlonga

jurist