La întâlnirea Comitetului Director a fundației și reprezentanții revistei din ziua de duminică 8 septembrie  și a întâlnirii săptămânale de luni 9 septembrie 2019, la Colegiul HCC din Alba Iulia, cu membrii acestor două entități care se susțin reciproc Fundația și Revista, s-au creionat acțiunile și manifestările ce vor avea loc în acest an jubiliar.

Unii dintre membrii fondatori ai Fundației și Revistei, printre care ec. Ioan Străjan, care a stat la cârma Fundației ca președinte (după plecarea la cele veșnice a primului președinte Ioan Pleșa, fost Director la Arhivele Statului Alba Iulia), actualmente președinte de onoare a Fundației și director a Revistei „DACOROMANIA”, împreună cu alți colaboratori de seamă, printre care ing. Vasile Todor actualul președinte a Fundației, scriitor Ion Mărgineanu, prof. Victor Făt, prof. Georgeta Ciobotă, ing. Daniela Meteș, ec. Ilie Dionisie, etc. făcând bilanțul activității celor 20 de ani de activitate, au toate motivele să fie mulțumiți de ceea ce au realizat pentru istoria, credința, cultura și tradiția județului Alba și a României, având un singur crez, adevărul istoric al poporului român. 

Toate aceste realizări se regăsesc în paginile celor 94 numere ale Revistei „DACOROMANIA”, distribuită la toate instituțiile culturale, politice, administrative din județ dar și în străinătate, pe toate meridianele, răspândite prin poștă sau prin românii de pretutindeni participanți la „Congresul Spiritualității Românești”.

Aceste două entități surori cultural-patriotice (fundația și revista), nu s-au limitat doar la a publica articole de mare interes prin autenticitatea și valoarea lor. Au fost realizate, astfel, momente și monumente istorice, amplasări de plăci comemorative legate de personaje și evenimente memorabile, scoaterea din anonimat a personalităților istorice, culturale și politice, sprijinirea și apărarea cu toată forța a limbii române, realizarea în parcul M. Eminescu a Aleii Scriitorilor, prin nelipsita organizare și participare a membrilor la busturile, monumentele.

Memorabile au rămas vizitele și întâlnirile cu românii din Basarabia, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, Ucraina etc.

Printre realizări pot fi enumerate editarea o lungă perioadă de timp a ziarului SUD-VEST în colaborare cu românii din Basarabia și mai nou editarea cărții „Album memorialistic 170 de ani de la nașterea marelui pictor român SAVA HENȚIA”- autori col. (r.) Nicolae Paraschivescu și ec. Ioan Străjan.

Realizările sunt multe, ele au fost și vor fi prezentate în cadrul simpozioanelor, a meselor rotunde, în expoziții documentaristice, fotografice și a celor 94 de reviste „DACOROMANIA” editate până la această dată.

Activitățile ce se vor desfășura în perioada următoare vor fi comunicate celor interesați la timpul potrivit prin mijloacele de comunicare ce sunt  la îndemână. Să fim alături de acești bravi temerari care-și pun, voluntar, întreaga energie în slujba României și a poporului român.

Dragomir Vlonga

jurist