În dimineața zilei de 23 aprilie 2019 a avut loc, la sediul Prefecturii Alba, o întâlnire pentru a identifica pașii, căile și soluțiile legale de realizare a unui COMPLEX  MEMORIAL ”HOREA, CLOȘCA  ȘI  CRIȘAN”, care să fie amplasat exact în locul martiriului (supliciului), tragerii pe roată a lui Horea și Cloșca la 28 februarie 1785, în locul numit Cornul Podeiului.

Inițiativa aparține  Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” și revistei „DACOROMANIA”, având susținerea tuturor ONG-urilor cultural – patriotice din Alba Iulia (Despărțământul ,,EUGEN HULEA” ASTRA,  Alba Iulia; Societatea Cultural – Patriotică ,,AVRAM IANCU”, Alba Iulia; Asociația Foștilor Deținuți Politic, Filiala Alba; Asociația Națională Cultul Eroilor ,,REGINA MARIA”, Filiala Alba; Asociația Națională a Veteranilor de Război ,,REGELE FERDINAND”, Filiala Alba; Asociația Națională a cadrelor militare în rezervă și retragere ,,AL.I. CUZA”, Filiala ,,GEMINA” Alba; Asociația Pensionarilor ,,SPERANȚA”, Filiala Alba; Asociația ,,PRO GÂRBOVA DE SUS”, Alba).

Scopul acestui demers este cinstirea și recunoștința veșnică față de sacrificiul celor trei căpetenii  ale  răscoalei moților din Munții Apuseni, pentru libertatea și dreptatea socială a românilor din Transilvania, ce a avut loc în anul 1784.

Gazda întâlnirii, Prefectul ing. Dănuț-Emil Hălălai, i-a avut ca invitați din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia și a Consiliului Local Alba Iulia, pe dr. ing. Gabriel Pleșa – viceprimar și ing. Mircea Trifu – consilier independent, iar din partea ONG-urilor cultural-patriotice un Comitet de inițiativă a obiectivului propus, format din ec. Ioan Străjan, col.(r) Gabriel Grigoraș, jr.-teol. Rimo Vlonga, prof. Maria Cioica, jr. Adriana Popa, ec. Ioan Bălgrădean, ing. Vasile Bogdan.

Întâlnirea a stabilit etapele necesare a fi urmate pentru realizarea obiectivului propus, iar primul pas este dobândirea legală a terenului destinat amplasării Complexului Memorial, prin despăgubirea proprietarilor de drept actuali și trecerea suprafeței necesare în proprietatea domeniului public. După realizarea acestei prime etape vor urma celelalte constând în întocmirea documentației necesare, organizarea unui concurs al proiectului, găsirea modalităților de realizare și finanțare. 

S-a mai discutat și despre intervențiile făcute și care mai sunt necesare pentru punerea în valoare turistică-creștină și istorică a primei Biserici de rit bizantin din Estul Europei și a Episcopiei lui Ierotei din secol IX-X. Prefectul de Alba a promis implicarea sa în demersul inițiat de clasare ca monument istoric a relicvelor bisericii menționate.

Următoarea întâlnire pe această temă, la Prefectură, a fost stabilită pentru începutul lunii iunie 2019, în aceeași formulă, la care să se alăture și alți specialiști în istorie, precum și reprezentanți de la Consiliul Județean Alba.

Dragomir Vlonga

jurist