O delegație a Grupului de Inițiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”, condusă de președintele acestuia Col(r)dr.ing. Constantin Avădanei, a participat în perioada 25-27 mai 2018 la evenimentele organizate la Viena, sub genericul „Centenar Marea Unire”.
Desfășurarea acestora s-a ridicat la o înaltă ţinută intelectuală, prin care s-a celebrat împlinirea a 100 de ani de la cea mai complexă realizare istorică a neamului românesc, Marea Unire a tuturor românilor desăvârşită prin exprimarea voinţei colective a românilor la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918.
În organizarea acestui eveniment şi-au dat concursul instituţii din Viena (Cercul Cultural Româno-Austriac din Austria, Ambasada României din Viena, RTV „Unirea” din Wiener Neuerstadt, Primăria Capitalei Austriei, Asociaţia austro-română din Viena, Asociaţiile „Unirea” şi „Hora” din Viena) precum şi asociaţii culturale din România (Asociaţia „Renaşterea sişeşteană” din Maramureş, AGERPRES din România, Grupul de Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia 2018”, ansamblurile culturale „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviţei-Suceava şi „Muguri şi mlădiţe de tezaur” din Beiuş, corurile bărbăteşti din Chechiş şi Sişeşti-Maramureş).

Pe parcursul acestor zile au avut loc dezbateri, conferinţe, lansări de carte, programe artistice, expoziţii de artă, proiecţie de film documentar şi spectacole de dans popular. Toţi cei care au participat au fost impresionaţi îndeosebi de prestaţia ansamblurilor folclorice care au avut menirea de a afirma prin cântec, poezie şi dans popular tocmai esenţa românismului. Identitatea noastră naţională a fost regăsită cel mai plenar în aceste manifestări culturale, şi trebuie să recunoaştem că am simţit cu mai multă putere conştiinţa a ceea ce suntem. Poate părea exagerat, dar am simţit că suntem mai români în afara României tocmai pentru că aici, la Viena am conştientizat cât de mult am uitat să ne gândim la ceea ce ne defineşte, la ceea ce este înrădăcinat adânc în sufletul nostru şi la adevăratele valori ale neamului românesc. Mulţumim în acest sens tuturor celor care s-au implicat astfel încât, în ziua de 27 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni, să simţim cu adevărat româneşte. Mai ales că am îmbinat cultura populară, limba română şi credinţa ortodoxă într-o superbă activitate desfăşurată în Biserica Ortodoxă din Wiener Neuestadt în Sfânta zi de Rusalii!

Deschiderea conferinței a fost marcată prin intonarea imnului de stat al României şi cu un cuvânt de bun-venit din partea autorităţilor austriece, exprimat de Mag. Isabelle Jungnickel. Activitatea s-a desfăşurat într-un loc cu o semnificaţie copleşitoare pentru românii ardeleni – Sala de festivităţi a Primăriei Vechi din Viena, acolo unde, în luna mai 1892, a fost adus Memorandum-ul Partidului Naţional Român din Transilvania, document de o însemnătate uriaşă în condamnarea sistemului dualist şi în solicitarea de drepturi pentru românii deznaţionalizaţi de autorităţile maghiare. Doamna Jungnickel a făcut câteva precizări referitoare la istoricul sălii festive, construită în 1851-1853, ce a funcţionat timp de 32 de ani ca Sală Festivă şi în care s-au luat decizii esenţiale referitoare la administrarea Vienei. O sală impresionantă, realizată în cel mai clar stil baroc, cu ornamente care te încântă dar te şi copleşesc, unde regăsim multe dintre simbolurile Casei de Habsburg pe care le întâlnim şi în cetatea Alba Carolina (cetate construită de austrieci în prima jumătate a secolului XVIII în Alba Iulia).

Ambasadorul României în Austria, E.S. Bogdan Mazuru, prezent la evenimente, a ţinut să salute această iniţiativă, felicitându-i pe organizatori. Şi-a exprimat mulţumirea pentru numărul mare de participanţi şi a rememorat acţiunea din anul 2017 în care a fost celebrată acţiunea memorandistă. I-a felicitat pe cei veniţi din Maramureş, „o regiune care a făcut atât de mult pentru demnitatea şi cultura română”, pe moldoveni și pe cei veniți din Alba Iulia.
Într-o perioadă în care România este parte a Europei, astfel de evenimente celebrează identitatea noastră națională, demnitatea şi unitatea românilor. Totodată, faptul că România este astăzi membră a Uniunii Europene se datorează şi eforturilor românilor din 1892 şi 1918. Vorbind de rolul oamenilor politici de astăzi, E.S. ambasadorul Bogdan Mazuru a subliniat că aceştia ar trebui să fie preocupaţi de modul în care vor fi percepuţi de istorici, având ca barometru modul în care şi-au făcut datoria faţă de ţară!

Momentele artistice au fost inserate între prezentările ştiinţifice şi au încântat pe toţi cei prezenţi. Corurile bărbăteşti din Maramureş au vibrat în toată sala, iar participanții au cântat împreună cântece patriotice care au subliniat încă o dată dragostea noastră pentru tot ceea ce este mai pur, mai adevărat şi mai frumos în sufletul nostru de români.
Profesorul Iosef Neuwirth, filosof, istoric şi sociolog, a prezentat un material extraordinar despre comunitatea românilor din Viena, trecând în revistă numele importante ale oamenilor de cultură români care au studiat şi au activat la Viena, de la Titu Maiorescu la George Enescu, Lucian Blaga şi Emil Cioran. Aceştia au îmbogăţit cultura austriacă şi a întregii lumi.
Un moment important în cadrul conferinţei a fost cuvântul Mag. Lucas Vosicky, secretarul general al Societăţii Austro-Române din Viena, care a vorbit în limba română şi a prezentat corelaţia istorică asemănătoare între celebrarea centenarului României şi al Austriei. Ambele țări celebrează 100 de ani de la constituirea lor ca state independente şi împărtăşesc acum aceleaşi valori democratice, ca membre ale Uniunii Europene. Împreună sărbătorim libertatea şi pacea, într-o Europă comună la care participă deopotrivă România şi Austria! Domnia sa ne-a invitat să sărbătorim împreună aceste evenimente şi a mulţumit organizatorilor pentru implicare.

Directorul RTV „Unirea” din Viena, Ioan Godja, alături de col. Gavril Babiciu din Maramureş și președintele Grupului de Inițiativă din Alba Iulia, col(r)dr.ing. Constantin Avădanei, au fost cei care au venit cu ideea organizării, la Viena, a evenimentelor legate de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, fapt care s-a şi concretizat. Aceştia au mulţumit celor implicaţi, românilor care au făcut drum lung până la Viena doar pentru a sărbători româneşte, celor din Bucovina, Maramureş, Beiuş şi Alba Iulia.

Unul dintre cele mai emoţionante momente a fost programul oferit de ansamblul Gura Izvorului din Vatra Moldoviţei, coordonat de doamna Ilaria Puşcă, un om dedicat, demn şi cu un suflet uriaş de român adevărat! După momentul de început, cel al Oraţiei rostite de una dintre eleve, a fost adus Colacul Prieteniei şi împărţit celor prezenţi, iar mulţimea de copii frumoşi, cu chipuri de îngeri şi voci de heruvimi, a cântat cu emoţie transformând sala într-o adevărată capelă. Pentru ca emoţia să fie desăvârşită, corurile din Maramureş au cântat Doina lui Lucaciu, intonată şi de participanţi. Lumea cânta printre lacrimi, iar sala era străbătută de un fior magic.

Mesajul celor din Maramureş către cei prezenți a întregit această atmosferă. Domnul colonel(r) Gavril Babiciu l-a citit cu pasiune şi dragoste deplină faţă de ţară, chemând pe toţi românii să fie laolaltă păstrând patria, pământul, cultura şi credinţa şi a încheiat profetic cu cuvintele “Am fo’şi-om fi!!!
O promisiune şi o certitudine a vieţuirii noastre pe meleagurile natale şi în lume!
Momentul maramureşean a fost completat de intervenţia scurtă a unui român austriac, Dorel Usvad, pasionat de istorie şi un patriot autentic, care a donat Primăriei din Siseşti câteva imagini de epocă cu Vasile Lucaciu pentru a completa zestrea Muzeului memorial din Siseşti.

Partea istorico-ştiinţifică a activităţilor de la Viena a fost asigurată de dr. Mircea Abrudan de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care a subliniat chiar de la început că „ mare parte din ceea ce s-a construit în Viena s-a datorat înaintaşilor noştri”. Ideile esenţiale ale alocuţiunii istoricului clujean au surprins implicarea bisericii în realizarea unităţii naţionale şi ceea ce defineşte identitatea noastră ca neam. Pe linia discursului istoric susţinut şi de preşedintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ion Aurel Pop, dl. Abrudan a susţinut că trei aspecte definesc foarte bine identitatea noastră de români: statalitatea, neîntreruptă din 1330, latinitatea (indubitabilă şi recunoscută pe baza numeroaselor dovezi istorice) şi ortodoxia (Biserica ortodoxă a fost singura instituţie românească ce a existat continuu!). Pentru că sărbătorim Centenarul Marii Uniri, a subliniat cu tărie faptul că aceasta a fost rezultatul voinţei românilor exprimat în adunările plebiscitare de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia şi nu a vreunei decizii luată la masa tratativelor de către Marile Puteri.
Într-un moment în care mulţi dintre români nu cred în viitorul nostru, dl. Abrudan a încurajat românii să creadă în acesta pentru că avem mulţi oameni valoroşi, nu numai în ţară ci și în întreaga lume şi că avem mult mai multe posibilităţi acum comparativ cu anul 1918.

Cu puternice aplauze a fost întâmpinat la debutul intervenției sale, și preşedintele „Grupului de Iniţiativă Centenar-Marea Unire-Alba Iulia 2018”, col.(r)dr. ing. Constantin Avădanei, care a prezentat Mesajul nostru către participanţi, subliniind importanţa oraşului Alba Iulia în înfăptuirea visului secular de unire, „oraş binecuvântat al istoriei noastre, oraş sfânt prin acel unic 1 Decembrie 1918”.
După cuvântul de salut col(r) dr.ing. Avădanei Constantin a înmânat ambasadorului român din Viena, E.S. Bogdan Mazuru medalia aniversară „Centenar -Marea Unire-2018” din partea președintelui Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Gl.mr.(r)prof.univ.dr. Visarion Neagoe, precum și Diploma aniversară „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018” emisă de Grupul de Inițiativă.
Aceleași distincții au fost oferite și directorului RTV „Unirea” Viena, Ioan Godja.
Delegația noastră, de la Alba Iulia, s-a bucurat permanent de o atenție deosebită, pentru că reprezentam „Cetatea de scaun a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”. Românii de pretutindeni au mari așteptări față de frații lor din Alba Iulia privind organizarea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
Organizatorii au fost puternic impresionați de simbolistica care ne însoțea în această vizită, tricolorul românesc, banner-ul, portul popular al membrilor delegație. Astfel, am fost invitați să așezăm banner-ul chiar la tribuna conferinței iar tricolorul în poziție perfect vizibilă pentru toți participanții din sală.

În a doua parte a zilei de 25 mai 2018, delegația de la Alba Iulia a avut la dispoziție 30 de minute pentru a exprima salutul românilor din Alba și apelul la unitate pentru a sărbători cum se cuvine ziua de 1 Decembrie 2018.
Cu emoție au luat loc la tribuna conferinței președintele Grupului de Inițiativă, doamna profesoară Cioica Maria, doamna profesoară Cetean Daniela și domnul profesor Cioica Sabin.
Organizatorii au rezervat și o surpriză, au invitat-o la tribună, alături de noi, pe doamna Ionela Flood, directoarea RTV a românilor din Londra, care s-a simțit onorată că este alături de cei din Alba Iulia.
Col(r)dr.ing. Constantin Avădanei a dat citire Manifestul Grupului de Inițiativă intitulat „Alba Iulia – Capitala Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”, către românii de pretutindeni, pentru unirea în cuget și simțiri la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, și a îndemnat pe toți românii să fie cu gândul și sentimentele patriotice îndreptate spre Alba Iulia.
Rând pe rând, doamna profesoară Maria Cioica, doamna profesoară Daniela Cetean, domnul profesor Sabin Cioica au arătat, în discursurile lor, semnificația istorică a evenimentelor și contribuția ASTREI la pregătirea înfăptuirii visului de veacuri a românilor, Marea Unire.
De asemenea, domnul Stroe Lucian, membru al grupului, a adus în discuție elemente specifice locurilor din care provine, orașul Caracal, despre modul cum au acționat românii de acolo pentru realizarea Marii Uniri.
Un rol deosebit l-a avut și domnul Opruța Vasile în realizarea pas cu pas a programului stabilit de delegația noastră pentru Viena.
Prezența noastră s-a bucurat de un mare succes în rândul românilor prezenți la evenimente.

Pe 26 mai 2018 festivitățile au început cu o mare surpriză din partea organizatorilor, slujba de sfințire a tricolorului românesc cu eșarfă, prezentat de delegația de la Alba Iulia, pentru a marca 100 de ani de la sfințirea primului tricolor românesc-roșu-galben-albastru de pe teritoriul austro-ungar, de către generalul Ioan Boeriu și Iuliu Maniu. Acesta comanda trupele române în retragerea spre Transilvania, îndeplinind temporar misiunea de a instaura ordinea în Viena, după haosul provocat de mișcarea bolșevică.
Slujba a avut loc la domul din Viena Nouă (Marktgemeinde Lichtenwörth), nu departe de Academia Militară Tereziană, fiind oficiată de preotul ortodox Florin Răzvan Gâscă.
O conjunctură favorabilă, de organizare a paradei portului popular, a permis doamnei profesoare Cioica Maria să-și lanseze cartea scrisă recent, intitulată „Astra și România tuturor românilor”, dedicată sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Cartea s-a bucurat de un mare interes din partea participanților la festivități.
Împreună cu românii din Maramureș, Bihor, Suceava, delegația de la Alba Iulia a participat la parada portului popular, pe traseul din fața domului și până la Academia Militară Tereziană, bucurându-se de ropote de aplauze din partea privitorilor.
La Academia Militară Tereziană, o delegație formată din cinci persoane, printre care și col(r)dr.ing. Constantin Avădanei, a fost primită de reprezentanți ai academiei, unde s-a prezentat salutul românilor de pretutindeni, prezenți la fetivități.
Spre seară s-a desfăşurat spectacolul dedicat Centenarului Unirii şi Zilei românilor de pretutindeni – “Uniți prin Cântec și Iubire de Țară” – organizat într-o locaţie minunată pe Insula Lichtenworth din Wiener Neustad.
Alte momente artistice în prezenţa românilor austrieci precum şi o masă câmpenească susţinută prin bunăvoinţa şi truda ansamblului din Vatra Moldoviţei au venit să întregească o zi minunată.. Tot ceea ce se putea mai bun, mai gustos şi mai reprezentativ pentru Bucovina a fost pus pe masă. S-au ciocnit şi ouă roşii pentru că a doua zi am sărbătorit Rusaliile. Toată lumea s-a înfruptat din aceste bucate alese. Cât despre suflet… el a fost mângâiat şi emoţionat prin activităţile copiilor din Vatra Moldoviţei care au readus în faţa noastră Jocurile copilăriei!
Seara s-a încheiat cu prezentarea filmului documentar al Agenţiei AGERPRES Marea Unire- România la 100 de ani despre centenar şi oamenii care au făcut Marea Unire, un film impresionant şi emoţionant.
Totodată, în cursul festivităților, dl. col.(r) Const Avădanei a oferit diplome aniversare organizatorilor, Ambasadorului României în Austria, oficialităţilor austriece şi participanţilor din Maramureş, Suceava şi Bihor.

Slujba de Rusalii, de duminică 27 mai 2018, ne-a adus din nou împreună pe cei care am venit la Viena să simţim româneşte. Un rol important în aceasta l-au avut membrii Ansamblului Gura Izvorului din Vatra Moldoviţei, care au pregătit un program deosebit şi ne-au făcut să „plângem româneşte” după ce-am trăit la cea mai mare intensitate bucuria de a ne regăsi ca români! Şi am putut să fim uniţi în credinţa noastră străbună prin frumoasa urare creştin-ortodoxă „Hristos s-a înălţat!”
La încheierea festivităților domnul col(r)dr.ing.Constantin Avădanei a primit Diploma de Excelență din partea organizatorilor, RTV „Unirea” Viena.
Diplome și aprecieri elogioase au primit toți membrii delegației de la Alba Iulia.
Pentru noi, cei care am avut bucuria şi onoarea de a fi împreună pe meleaguri străine, „Cu adevărat s-a înălţat!” și astfel, sub ocrotirea dumnezeiască am săvârşit minunea de a fi împreună!
Vă mulţumim tuturor celor care au avut gânduri bune despre noi și pentru ceea ce am vrut să facem!
La mulţi ani români de pretutindeni!

Constantin AVĂDANEI

Col(r)dr.ing.