În luna septembrie  s-au împlinit  20 de ani de când în viața culturală a municipiului Alba Iulia și-au făcut apariția Fundația ”Alba Iulia 1918, pentru Unitatea și Integritatea României” și Revista “Dacoromania“, pe care o editează.

În decursul timpului s-a dovedit a fi cel mai activ ONG albaiulian ce activeaza pe tărâm cultural, datorită oamenilor cu mintea luminată și inima deschisă, dragostei lor pentru istoria acestui neam, pe cât de bogată, pe atât de necunoscută.

Demersul nostru a apărut ca o necesitate pentru patrioții locali, din oraș, de a se putea manifesta legal și organizat pentru punerea în valoare a imensului patromoniu local, care nu e cunoscut îndeajuns. Nici titulatura ”Fundației” nu este una întâmplătoare ci un semnal tras pentru atenționarea românilor asupra iredentismului, devenit tot mai activ.

Prin statutul adoptat, membrii “Fundației” și-au propus sa aducă la suprafață fapte, întamplări și personalităti mai puțin cunoscute sau omise din scrierile istorice, să sprijine, în măsura posibilităților, pe românii din diaspora.

Pentru a se putea organiza în numeroasele activități propuse, membrii “Fundației” se întâlnesc săptămânal într-o ședință de lucru, unde se dezbat teme de istorie și programul pentru urmatoarea perioadă.

La începutul fiecărui an, împreună cu celelalte ONG-uri, “Fundația“ își stabilește un program al participării la evenimentele din cursul anului, ce se desfășoară la date fixe.

Activitățile  “Fundației” sunt numeroase și din lipsa de spațiu nu se pot enumera toate, dar, pentru cunoașterea lor, enumerăm pe cele mai importamente:

 • organizarea și participarea la comemorarea și aniversarea scriitorilor ale căror busturi se află pe ”Aleea scriitorilor” din Alba Iulia: Eminescu, Blaga, Sadoveanu,  etc.
 • strângerea relațiilor cu românii din afara granițelor țării, mai ales cu cei din Republica Moldova. S-au făcut vizite reciproce pentru o mai bună cunoaștere, s-au donat cărți și creat biblioteci pe lângă liceele din Basarabia. O bibliotecă importantă, purtând numele orașului Alba Iulia, ființeaza în Chișinau.

S-au găzduit și îndrumat elevi din Republica Moldova în cadrul taberelor de cultură și civilizație “Acasă la noi” și se sărbătorește cu tinerii moldoveni Unirea Basarabiei cu România de la 27 Martie 1918, în fiecare an. Tot în jurul acestei date, membrii Fundației s-au implicat în organizarea Congresului Tinerilor Basarabeni, ce se desfășoară în orașul nostru.

În decursul anilor s-au organizat mai multe achiziții de carte, trimise în Republica Moldova, acolo unde era nevoie de ele.

În anul Centenarului, “Fundația” a achiziționat 200 de brăduți pe care i-a trimis dincolo de Prut, iar prietenul nostru din Republica Moldova, Vasile Șoimaru, s-a ocupat de plantarea lor oficială în localitățile semnatare a adeziunii cu țara. Cu mari eforturi s-a tipărit la Alba Iulia  almanahul “Sud Vest”, scris de românii din sudul Basarabiei și trimis înapoi pentru distribuire;

 • pentru marcarea  unor locuri, considerate de noi cu mare încărcătură istorică s-au montat  21 de plăci comemorative din care putem enumera cateva:  casa lui Camil Velican, a lui Rubin  Patiția și Zaharia Munteanu,  locul morții martirei Puia Maria, locul unde a fost Hotelul “Hungaria”;
 • s-au realizat, prin eforturi proprii, mai multe busturi din care putem aminti: al părintelui Sofronie de la Cioara, în curtea Bisericii din Lipoveni; al voievodului Mihai Viteazul, în curtea Bisericii Maieri 2; al cinstirii martirilor români din Cartierul Lipovenii Bălgradului, uciși în timpul Revoluției românilor din Transilvania, anii 1848-1849.

În decursul anilor membrii ”Fundației” au participat la numeroase congrese, conferințe, simpozioane pe diferite teme dintre care putem enumera: ”Deniile Eminesciene”, Festivalul ”Lucian Blaga”, Congresul Spiritualității Românești.

În anul Centenarului, “Fundația” a organizat o excursie în Bulgaria, de cinstire a eroilor căzuți în Razboiul de Independență pe locurile unde aceștia și-au dat suprema jertfă: la Vidin, Plevna, Rahova etc.

Unii din membrii noștri au realizat două excursii la Viena pentru a readuce în memorie lupta românilor  “memorandisti” și a soldaților români transilvăneni aflați acolo la terminarea primului război mondial, cu un rol determinant în menținerea ordinii din oraș.

Prin inimosul nostru “decan de varsta”, ec. Ioan Străjan, “Fundația“ ține legătura cu românii aflați în SUA, Bulgaria, Iugoslavia, interesați de revista și materialele tipografice trimise.

Anul acesta a fost lansat albumul pictorului Sava Henția, considerat de unii specialisti ca cea mai completa lucrare despre acest valoros artist român, îndeajuns de cunoscut.

Ne-am dorit mereu sa devenim un centru de răspândire al culturii românești, de aceea  cu cărțile care s-au adunat, ”Fundația” a înfiintat o biblioteca într-o incintă aflată în curtea bisericii din Lipoveni.

O activitate de care suntem mândri este tipărirea revistei noastre “Dacoramania”, în paginile căreia ne-am putut face cunoscute opiniile și preocupările. Revista apare trimestrial datorită finanțării ei de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și a Consiliului Județean Alba, conținând lucrări ale unor istorici, oameni de cultură de o înaltă ținută cărora le mulțumim pe această cale. Este distribuită gratuit, ajungând în bibliotecile județene, școlare și la mulți oameni de cultură.

Deși avem realizări de care suntem multumiți, sunt și unele laturi ale activităților noastre care lasa de dorit. Nu am reușit să ne facem atractivi pentru tineret, să îi avem alături de noi, și nu am putut sensibiliza îndeajuns persoane cu potență financiară care sa ne ajute în editarea unor manuscrise interesante și reeditarea unor cărți rare ce nu se mai gasesc pe piață.

          Am vrea sa vă prezentăm câteva din preocupările noastre viitoare:

 • continuarea demersurilor, la nivel central pentru modificarea Stemei României în care românii transilvaneni nu sunt reprezentați;                                    
 • punerea în valoare a ruinelor primei Episcopii creștine, aflate în fata Catedralei Romano-Catolice din Alba Iulia;
 • construirea unui monument pe adevăratul loc al supliciului răsculaților de la 1784-1785;
 • ridicarea unui monument în apropierea locului unde au fost omorâți românii în timpul asediului cetății, de la 1849;
 • montarea unei  plăci comemorative sau o flacără de veghe la “Regimentul 91”, în cinstea celor aproximativ 10000 de soldați căzuți în timpul celui de al doilea razboi mondial;
 • înlocuirea ceremonialului schimbării gărzii austriece din cetate cu cel al intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia;
 • reamenajarea Cimitirului Eroilor din oraș.
Todor Vasile

Președinte, Fundația ”ALBA IULIA 1918, PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”