Anul 2022 a adus o premieră în istoria Fundației ”Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” și a Revistei ”DACOROMANIA”: două personalități ale fundației, membri fondatori, și ale revistei, directorul și redactorul șef al acesteia, au primit titlul de ”cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”, prin grija Consiliului Local, personal al primarului Gabriel Pleșa, cărora le mulțumim.

Este vorba despre doi patrioți, oameni de o aleasă ținută morală, dedicați istoriei și culturii naționale și locale, col. (rtr) ec. Ioan Străjan și poetul Ioan Mărginean, în ordinea acordării titlului.

Considerăm că este nimerit să îi prezentăm, pe scurt, în semn de omagiu pentru întreaga lor activitate și le dorim mulți ani înainte, așa cum îi cunoaștem cu vivacitatea și spiritul lor mereu tânăr.

Col. (rtr) ec. Ioan Străjan

S-a născut în Alba Iulia, la data de 5 martie 1933, unde a urmat cursurile școlii primare, ale Liceului „Mihai Viteazul” și Liceului Comercial. După finalizarea liceului, s-a angajat contabil la OCL Alimentara Alba Iulia.

De tânăr a practicat fotbalul și atletismul, iar datorită preocupărilor sportive, a fost ales membru al Federației Român de Fotbal și observator federal de fotbal.

Este membru fondator al Fundației „Alba Iulia – 1918 pentru Unitatea și Integritatea României”, Revistei „DACOROMANIA”, Filialei Județului Alba a ANCE „Regina Maria”.

Este autorul unor cărți de istorie reală și profund documentată. S-a preocupat îndeaproape de realizarea și amplasarea unor monumente, plăci comemorative, busturi, în amintirea unor personalități cultural-istorice.

Ioan Străjan, pe lângă materialele publicate în revista „DACOROMANIA” (nr. 1-104) și în presa locală, a reeditat lucrarea istoricului N. Densușianu „Independența Bisericescă a Mitropoliei Române”, iar împreună cu poetul Ioan Mărginean, a scris cartea „Alba Iulia, Aleea Scriitorilor”.

În anul 2009, a întocmit o lucrare cu documente mai puțin cunoscute, intitulată „Deznaționalizarea și maghiarizarea românilor din Ardeal, prin biserică și școală înainte de 1 decembrie 19818”.

S-a remarcat ca om de cultură și patriot prin contribuția sa la realizarea unor noi legături științifice, istorice, patriotice și culturale favorabile municipiului Alba Iulia, din țară și străinătate, cu precădere din Republica Moldova.

A demarat acțiuni de cinstire a memoriei veteranilor de război și a eroilor neamului, precum și acțiuni de protejare a unor monumente istorice, de artă, ale naturii și mediului înconjurător. Prin donațiile și activitatea umanitară, acesta a contribuit, în mod semnificativ, la sporirea patrimoniului cultural al municipiului Alba Iulia.

Ioan Străjan a desfășurat și desfășoară acte de caritate, atât în municipiul Alba Iulia și în țară, cât și în străinătate, ai căror beneficiari sunt copii orfani sau abandonați, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități sau instituții care se ocupă de aceste categorii defavorizate.

Poetul Ioan Mărginean

Ioan Mărginean s-a născut la data de 28 octombrie 1939 în satul Lopadea Veche, județul Alba. A frecventat Școala primară în satul Lopadea Veche, clasele V – VII la Școala din Miraslău și Liceul – Școala Medie la Aiud (azi Titu Maiorescu), apoi a urmat cursurile Facultății la București, devenind „Diplomat” în limba română, literatura română, limba și literatura rusă.

A activat ca profesor definitiv la liceul din Sebiș; metodist, director interimar la Casa de Creație din Arad; ziarist la Sf. Gheorghe; inspector principal cu probleme de carte, literatură la Comitetul de Cultură; ales președinte al Inspectoratului pentru cultură al județului Alba; după Revoluția din 1989, șef FSN, consilier, consilier șef la Inspectorat, primul director al noii instituții Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural al județului Alba.

Cunoscut sub pseudonimul literar Ion Mărgineanu, a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, în cadrul Filialei Sibiu, încă din 1977, actualmente fiind membru al Filialei Alba – Hunedoara și în consiliul de conducere; dar este și membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și al Societății Scriitorilor Români din Cernăuți (Ucraina).

A fost prezent în colegii redacționale a unor publicații de cultură, literare și fondator al unor manifestări culturale devenite tradiționale, cum sunt: Festivalul internațional de poezie „Lucian Blaga” Alba Iulia – Sebeș; a organizat primele colocvii de literatură ”Aron Cotruș”, ’Ton Agârbiceanu”, ’’Liviu Rebreanu”, ’Ton Lăncrănjan”, ”Titu Maiorescu”, ’’George Coșbuc”, ’’Grigore Vieru”, ’’David Prodan”, ’’Iosif Pervain”.

A înființat Asociația Județeană a Folcloriștilor și Culegătorilor de folclor din județul Alba, a inițiat și fondat biblioteca publică „Alba Iulia” din Chișinău, Republica Moldova, de asemenea „Aleea Scriitorilor” din Alba Iulia, Centrul de Librării Alba, Asociația folcloriștilor și etnografilor Alba.

Ioan Mărginean are peste cincizeci de ani de prezență literară și culturală în vatra Municipiului Alba Iulia și a Județului Alba; peste 100 de titluri tipărite de cărți de poezie, recenzii de carte, culegeri de folclor, traduceri, albume, monografii, documente, dicționare, peste 600 articole de presă etc; fondator de asociații culturale, cenacluri literale și culturale și academice, medalii etc. Scrierile sale sunt traduse în peste 10 limbi printre care tailandeză și chineză.

Volume de poezie, din care amintim: Icoane din Zarand, Insomnii, Țării inima și versuri, Asfințit de vise, Cîntecul inimii, Cu fața spre iubire, Focul nu aplaudă, Moartea se bucură de imunitate, Legende și povestiri din Munții Apuseni – 3 volume, Alba Iulia cea mai frumoasă poveste, etc.

A fondat publicațiile „Poarta inimii”, a reluat publicația „Alba Iulia” împreună cu „Tribuna“ din Cluj, “Pașii Profetului”, „Avram Iancu – eroism și jertfa”, „Iancule, Crai luminat”, „Târgu de Fete”, etc.

A fost inclus în Dicționare, a elaborat singur sau în colaborare 16 dicționare.

A obținut „Premiul Academiei Române pentru filosofie” pentru contribuția sa la cunoașterea operei literare și filozofice a lui Lucian Blaga. A înființat Biblioteca „Alba Iulia” în Chișinău, devenită prezență emblematică a României.

A fost ”Om al anului” în România de două ori, a primit premii în țară și în străinătate. Au scris despre creația sa critici și istorici literari, redactori și editori din țară și străinătate, precum: Aurel Sasu, Mircea Tomuș, Mircea Braga, Mircea Ivănescu, Titu Popescu, Laurențiu Ulici, Mihai Cimpoi și mulți alții.

Colegiul Revistei ”DACOROMANIA”