Duminică 21 octombrie 2018, zi în care Biserica Ortodoxă Română îi cinstește pe Sf. cuvioși Mărturisitori Martiri Ardeleni, o bună parte din membrii Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” – președinte Vasile Todor și colaboratori ai revistei „DACOROMÂNIA” – director Ioan Străjan, s-au rugat împreună cu enoriașii și preoții de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Alba Iulia, cartier Lipoveni, preot paroh Ștefan Urdă, pentru ca Dumnezeu să-i răsplătească pe martiri pentru sacrificiile de care au dat dovadă în păstrarea ortodoxiei.

După Sf. Liturghie au avut loc momente de pioșenie prin rugăciune, depuneri de flori, arborarea drapelului tricolor al României, la bustul reprezentând pe ieromonahul Sofronie de la Cioara (1700-1781), bust ridicat în curtea acestei biserici, prin grija fundației mai sus amintite.

Inscripția săpată pe placa de marmură a bustului, degajă un puternic mesaj pentru a păstra neschimbată sfânta credință strămoșească ortodoxă și unit poporul român: „În acest binecuvântat loc, în care popii Rusan și în Biserica „ Adormirii Maicii Domnului” s-a întrunit în zilele de 14-18 februarie 1761 Sinodul Ortodocșilor din Transilvania, organizat de călugărul Sofronie de la Cioara, protopopul Ioan din Săliștea, ieromonahul Ionichie din Veneția de Sus și preotul Rusan din Lipovenii Bălgradului. Sinodul a însemnat biruința ortodoxiei strămoșești întru apărarea credinței și ființei neamului după șase decenii de grele suferințe și nenumărate jertfe. Întru veșnică cinstire! Alba Iulia 17 februarie 2008.”

Acest bust și această inscripție rămân ca o mărturie vie peste veacuri generațiilor viitoare în scopul dăinuirii credinței și a poporului român, pentru că „un popor care nu-și cunoaște istoria, este ca un copil care nu-și cunoaște părinții”.

Dragomir Vlonga

jurist