În 17 ianuarie 2019, s-au desfășurat la Cergău, județul Alba, Colocviile literare „ARON COTRUȘ” – Ediția a-XIX-a.

Eveniment a fost organizat de Primăria comunei Cergău, Școala Gimnazială Cergău Mare în colaborare cu Asociațiunea ASTRA – Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj, Cercul ASTRA „Arion Cotruș” Cergău Mare, având ca parteneri Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia și un mare număr de colaboratori, printre care : Primăriile din comunele Cetatea de Baltă, Sâncel, Mihalț, Crăciunelul de Jos, Valea Lungă, Cenade, Roșia de Secaș, Micăsasa; Biblioteca Municipală „ Școala Ardeleană ” Blaj, Biblioteca Cergău Mare, Despărțămintele ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia, „Ovidiu Hulea” Aiud,  „Vasile Moga” Sebeș, Cercurile ASTRA Blaj, a comunelor amintite mai sus și a localităților Bucerdea Grânoasă, Biia și Pănade.

Această bogată implicare și participare a reprezentanților demonstrează anvergura momentului sărbătoresc, marcând 128 de ani  de la nașterea scriitorului, diplomatului român Aron Cotruș, născut la 2 ianuarie 1891 în localitatea Hașag jud. Sibiu, ce a copilărit în satul Lupu, comuna Cergău, unde tatăl era preot. După studiile gimnaziale de la Blaj, apoi cele liceale de la liceul „Andrei Șaguna” din Brașov și facultatea de litere din Viena, a activat ca redactor și publicist la mai multe reviste prestigioase românești și străine ale vremii, culturale sau cu caracter naționalist: „Românul” din Arad,  „Gazeta Transilvaniei” din Brașov, „Libertatea” din Orăștie, „Icoana” din Cernăuți, „Vremea”, „Gândirea”, „Frăția de cruce”, „Carpații” etc. A îndeplinit diverse funcții ca reprezentant al statului român la Roma, Varșovia, Madrid, Lisabona.  După căderea regimului antonescian, în 1941 se exilează în Spania unde a fost președinte al Comunității Românilor. În 1957 se stabilește în California SUA, până la sfârșitul vieții, 1 noiembrie 1961. Trupul neînsuflețit se odihnește în cimitirul „Crucea Sfântă” din Cleveland. A lăsat moștenire românilor o vastă și bogată operă literară, care a îmbogățit patrimoniul literar-cultural românesc, abordând în opera sa teme și genuri literare diverse de inspirație românească.

Lucrările colocviilor, au început cu slujba parastasului oficiată la bustul poetului Aron Cotruș situat în satul Lupu, de preotul parohiei ortodoxe din  același sat, Nicolae Vlad, în prezența Lenuței Aldea – primar al comunei Cergău Mare, scriitorului Ion Mărgineanu, ai mai multor reprezentanți ASTRA în frunte cu Ioan Mihălțan, membrilor fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” – președinte Vasile Todor, ai revistei „Dacoromania” director ec. Ioan Străjan, reprezentanților Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia și altor invitați, care au depus coroane de flori și au arborat drapele tricolore ale României.

Lucrările colocviilor au continuat la Căminul Cultural  din Cergău Mare, cu salutul de bun venit, adresat de primarul Lenuța Aldea tuturor participanților.

În continuare, lucrările au fost conduse de ing. Ioan Mihălțan noul președinte a Despărțământului ASTRA  „Timotei Cipariu” Blaj, ce a propus un moment de reculegere în amintirea regretatei prof. Silvia Pop, fosta președintă ASTRA Blaj, care de câteva luni a trecut în veșnicie.

        Au urmat la cuvânt:

  1. Scriitorul Ioan Mărgineanu – președinte al Cercului ASTRA Cergău Mare, care a adresat un cuvânt de întâmpinare, apoi a făcut o sinteză a meritelor cetățenești și literare a poetului Aron Cotruș și importanța a acestor colocvii. A făcut apel a aduna de la oamenii în vârstă realitățile trăite de aceștia și de a le publica în cărți pentru a fi salvată realitatea neamului românesc. Vorbitorul a precizat faptul că prin Aron Cotruș, românii respiră demnitatea limbii române, amintind că osemintele sale, trebuie repatriate din SUA, pentru a-i îndeplini dorința de a fi înmormântat în România, lângă părinți și familie. Este un demers greoi, dar care trebuie îndeplinit. 
  2. Ec. Dumitru Borțan, vicepreședinte ASTRA Sibiu, a adus la început salutul președintelui ASTRA – prof. univ. dr. Dumitru Acu, apoi a elogiat opera  lui Aron Cotruș recitând versuri din mai multe poezii ce aparțin poetului.
  3. Prof. Maria Cioica, președinta Despărțământului ASTRA „Eugen Hulea” Alba Iulia, a prezentat date din biografia și opera  poetului Aron Cotruș și a recitat poezia acestuia „HOREA”.
  4. Prof. Daniela Floroian reprezentanta Bibliuotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia, a susținut o prelegere cu numele „Eminescu în viziunea lui Aron Cotruș”, aducând o serie de noutăți în domeniuț
  5. Ioan Străjan, directorul revistei „DACOROMÂNIA”, a vorbit despre rolul pe care îl are Fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” și a Revista „DACOROMANIA”, pentru a scoate la lumină adevărul istoric și promovarea valorilor naționale, culturale, istorice și din alte domenii, precum și rolul ASTREI în menținerea românismului. A propus sprijin pentru repatrierea osemintelor poetului Aron Cotruș.
  6. Ioan Brad, scriitor și membru activ ASTRA, a amintit unele episoade din copilăria lui Aron Cotruș, aflate de la fratele Vasile a poetului. A recitat poezia „Neam valah, neam al meu”, prin care poetul Aron Cotruș transmite un mesaj înălțător de patriotism.
  7. Sculptorul Romi Adam a apreciat mult activitatea poetului Aron Cotruș felicitând organizatorii și participanții la eveniment, ce are rolul ”de a pune sub brazdă spre încolțire sămânța românismului”. Vorbitorul este dispus să participe la orice acțiuni în care poate să-și aducă aportul.
  8. Prof. Călina Comșa, președinta Cercului ASTRA Valea Lungă, a făcut o frumoasă caracterizare a comportamentului poetului Aron Cotruș, după semnalmentele dintr-un tablou a acestuia, surprinzând trăsăturile fizice și morale, care ne pot fi model pentru noi. 

Colocviile s-au încheiat cu un frumos și bogat program artistic, susținut de Ansamblul Căminului Cultural „Mugurii de la Cergău” Cergău Mare și elevii Școlii Gimnaziale Cergău Mare, prof. coordonator Codruța Cordaș și Melania Nicoară.

Dragomir Vlonga

jurist