Fundația ,,ALBA IULIA 1918, PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI” a luat ființă în anul 1999 la inițiativa unui grup de patrioți români din orașul Marii Uniri, ca o organizație nonguvernamentală, apolitică și nonprofit.

Fundația editează revista cultural-istorică ”DACOROMANIA”, ca mijlocul său cel mai eficient de acțiune, formator de opinie și organ de presă.

Revista reflectă însă numai în parte acțiunile fundației, acestea fiind mult mai numeroase și mai diversificate.

Este vorba despre legăturile diverse cu românii din diaspora (Bucovina, Basarabia și țările învecinate), de colaborarea cu ei, de sprijinirea celor amenințați cu deznaționalizarea, cu deosebire a tineretului școlar și universitar (prin primirea în tabere de vacanță, organizarea de excursii, dotarea școlilor cu mici biblioteci de carte românească, premieri etc), de colaborarea cu asociațiile și societățile cultural-patriotice din țară și cele românești din străinătate, inclusiv cu revistele și ziarele editate de ele, de participarea la sesiuni științifice și sesiuni adecvate, unele dintre ele organizate de către fundație, de comemorarea unor date, evenimente și personalități ale istoriei noastre naționale dar și locale, de protecția monumentelor istorice și a siturilor arheologice de mare importanță, de fixarea unor plăci comemorative în locurile menționate de sursele documentare și de alte asemenea.

CONTACTAȚI-NE