Mai bine de două decenii şi anume la data de 31 august 1998, în baza protocolului de colaborare, între Primăria Municipiului Chişinău, primar general Serafim Urecheanu; Primăria Municipiului Alba Iulia, primar general Mircea Gheorghe Hava; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău, director general Lidia Kulikovski şi Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia, România, director Mioara Pop; la Chişinău se deschide una din primele filiale de carte românească.

Deşi nu am fost prezentă la inaugurarea acestei biblioteci,  îmi amintesc foarte bine cu câtă emoţie îmi povestea Elena Roșca, prima directoare a bibliotecii „Alba Iulia”, despre memorabilul eveniment! Despre bucuria și entuziasmul cu care au contribuit locatarii din curţile din vecinătate la amenajarea bibliotecii. Aceștia veneau cu inima larg deschisă, aduceau ghivece cu flori și mici donații de carte românească. Toate aceste fapte și evenimente petrecute atunci, demonstrează încă odată cât de așteptată, acceptată și iubită este biblioteca noastră chiar din primele zile.

De-a lungul anilor biblioteca a avut în calitate de oaspeţi dragi personalităţi din Țară: Mircea Gheorghe Hava, Eugen Popa, Dorin Şerban, Ion Dumitrel, Ion Mărgineanu, Ioan Străjan, Constantin Sârbu, Ioan Rus, Mioara Pop, Ioan Bâscă, Mihai Mihăescu, regretatul Virgil Şerbu Cisteaianu. Aceste delegaţii veneau întotdeauna cu importante donaţii de carte, cu diplome şi aprecieri pentru membrii colectivului, s.a.

Contribuţia acestei colaborări a avut un impact major la consolidarea unei temelii trainice a instituţiei de cultură românească.

Da, s-au scurs mai bine de două decenii de când Biblioteca „Alba Iulia” este în plină activitate. Aceasta a devenit în timp un important centru de informare, documentare, cunoaștere și cultură care asigură accesul la resurse și servicii relevante, promovează lectura, comunicarea, conectarea cu lumea digitală, generând, astfel, o multitudine de oportunităţi. Lectura rămâne, totuși, cel mai simplu şi accesibil mijloc de dezvoltare culturală, creativă şi intelectuală a publicului larg. De aceea programelor de lectură, iniţiate de BM „B. P. Hasdeu” „Chişinăul citeşte”, „Să re-auzim povestea” dar şi solicitatul program „Bătălia cărţilor”,implementat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, li se acordă o atenţie sporită. Cărţile incluse în program sunt promovate atât prin intermediul recomandărilor individuale, cât şi prin organizarea diverselor activătăţi. Publicul larg mereu este informat despre programele de lectură şi activităţile realizate şi prin intermediul reţelelor de socializare.

Cartea şi lectura devin mai captivante, mai ales, după întâlnirile organizate cu scriitori, personalităţi și oameni de vază. Tinerii îşi lărgesc orizontul cunoaşterii, iar scriitorii devin cunoscuţi unui public mai mare, contribuind, alături de bibliotecă, la promovarea creaţiei şi a personalităţii sale.

Graţie numelui ales, dedicat orașului Marii Uniri – Alba Iulia – pentru toţi cei care gândesc şi trăiesc româneşte avem deschiderea şi responsabilitatea să organizăm activităţi dedicate marelor evenimente istorice, literare, tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, de care suntem legaţi sufleteşte, punând în valoare colecţia diversă de carte.

Astăzi fondul de carte a bibliotecii constituie circa 33 000 de publicaţii: cărţi de beletristică, cu caracter enciclopedic din diverse domenii, inclusiv ediţii periodice, documente electronice şi audiovizuale, atât pentru adulţi cât şi pentru copii. Avem un fond special de carte istorică, circa 1500 de documente, care contribuie la redescoperirea istoriei, la cunoaşterea și contemplarea umanităţii în toată diversitatea ei. Mai există în bibliotecă și o colecţie specială de 300 de cărţi cu dedicaţii şi autografe, care aparţin personalităţilor notorii din Republica Moldova şi România.

Un aspect mai nou în activitatea bibliotecii este şi implimentarea serviciilor digitale, orientate spre nevoile și cerințele diverse a comunităţii chişinăuiene. Astfel, la solicitarea membrilor comunităţii, fiind ghidaţi de BM „B. P. Hasdeu”, am iniţiat şi dezvoltat servicii educaţionale, culturale, de recreere şi incluziune digitală. Putem menţiona câteva dintre noile servicii:

Educaţia prin Film – destinat copiilor cu vârsta de la 7 la 12 ani. În cadrul acestui serviciu auditoriul ţintă învaţă să analizeze mesajele şi valorile transmise în filme artistice, documentare şi istorice.

Enghlish Monday – destinat tinerilor cu vârsta 16+. Participând la aceste instruiri tinerii îşi aprofundează şi perfecţionează studiul limbii engleze.

Atelierul surprizelor – destinat copiilor cu vârsta de la 7 la 10 ani. În cadrul acestui serviciu participanţii  învaţă să creeze diverse obiecte şi decoraţiuni inedite şi utile, folosind suporturi şi tehnici din cele mai variate.

Clubul digital de la A la Z – pentru toate vârstele. În cadrul acestui serviciu participanţii învaţă operaţiunile de bază la calculator.

Şcoala de coding a BM – destinat pentru două categorii de vârstă 11-13 ani şi 14-18 ani. Copiii învaţă limbajul de programare Scratch, iar adolescenţii Phyton.

Robotica la bibliotecă – destinat pentru copii de vârstă 8-11 ani. Copiii învaţă proiectarea şi asamblarea roboţilor Milo.

Recomand o carte prin Qr – destinat publicului cu vârsta de 10-14 ani. Formarea abilităţilor de promovare a lecturii cu ajutorul IT la copii şi adolescenţi.

Multe dintre reuşitele bibliotecii le datorăm, cu certitudine, administraţiei Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, colectivului bibliotecii, dar şi partenerilor şi voluntarilor noştri. Împreună reuşim să realizăm diverse activităţi atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Pentru disponibilitate, dorim să le mulţumim tuturor celor ce se implică activ zilnic în toate proiectele noastre.

În toţi aceşti ani Biblioteca „Alba Iulia” a încercat să se adapteze la toate provocările timpului: sociale, culturale, tehnologice, pentru a realiza sarcinile și obiectivele preconizate. Oferind, la rândul său, diverse oportunități destinate beneficiului utilizatorilor, ținând cont de misiunea și obiectivele bibliotecii, care mereu au inclus atât priorități locale cât și priorități naționale.

Pentru viitor ne dorim să cunoaștem prieteni și parteneri noi, iar vechile parteneriatele de colaborare să dureze cât mai mult în timp. Astfel, împreună cu oameni deosebiți, personalități de vază, scriitori, actori, oameni de cultură, să contribuim în continuare la difuzarea de lumină și cultură a spiritualității românești în Basarabia.

Aurelia Tincu

şef filiala „Alba Iulia”, or. Chişinău