La biserica  din lemn de pe dealurile Cetății din Alba Iulia, biserică  ce-i poartă numele lui Mihai Viteazul, în data 9 august 2019, la ceas de seară, un sobor de preoți și diaconi în frunte cu  IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, în prezența unui mare număr de enoriași și membrii ONG-urilor cultural – patriotice  din Alba Iulia, a fost săvârșită slujba parastasului, la împlinirea soroacelor (418 ani de la moarte), rugăciune comună ridicată spre cer în memoria trecerii la cele veșnice   – 9/19 august 1601 –  a marelui și primului Voievod unificator al celor trei țări românești, Mihai Viteazul.

Au fost prezenți mulți membri ai Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” și  Despărțământul ASTRA ”Eugen Hulea” din Alba Iulia.

Din cuvântul IPS Irineu, rostit la sfârșitul slujbei Parastasului, numerosul auditoriu a putut reține că evenimentul religios la care  s-au adunat atâția credincioși s-a desfășurat chiar pe locul unde Mihai Viteazul a construit o catedrală mitropolitană, care deservea noua mitropolie înființată de Voivod. Pentru marile sale merite și prestigiile dobândite ca Domnitor, strateg militar și administrativ, ca susținător a Bisericii creștine, pe care a dezvoltat-o și a apărat-o de extinderea musulmană în România și Europa, ținând piept năvălirilor otomane, este pomenit în Sfintele Liturghii și, anual, la 9 august, i se face slujba parastasului. Au fost evidențiate și scrierile de mare prestigiu ale cărturarilor Gheorghe Brancovici, cronicarul Miron Costin, Radu Popescu,  Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu etc. în care Mihai Viteazul Voievodul, apare drept simbol al românismului și creștinismului mai ales din Transilvania. Biserica mănăstirii Mitropoliei Alba Iulia, construită înainte de anul 1600, a avut forma și aspectul celei de la Cozia,  cu pictură românească. Din păcate, tot acest complex mitropolitan după un timp a fost demolat pentru a face loc construirii Cetății. Bunul Dumnezeu a rânduit, ca un act de reparație istorică și creștină, după sute de ani, pe același loc să se ridice  frumoasa bisericuță din lemn, care adună mulți credincioși creștini ortodocși la rugăciune în căutarea lui Hristos.

Întrucât, Mihai Viteazul a avut moarte martirică, mișelească prin tăierea capului la fel ca a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înainte Mergătorul lui Hristos, și pentru ce a făcut  și cum a apărat și slujit biserica, poate că, Dumnezeu va rândui ca și Voievodul Mihai să fie canonizat și să fie trecut în rândul sfinților.

Dragomir Vlonga

jurist