24 aprilie 2018 – rămâne ca data la care a fost prezentată, în Alba Iulia, Medalia Aniversară consacrată Centenarului Marii Uniri de către ANCE”RM”. Evenimentul a avut loc cu ocazia Adunării Generale a Filialei Județene Alba a asociației menționate, în prezența președintelui ANCE”RM”, gen.mr.(r) prof. univ.dr. Visarion Neagoe.

Pentru cei care nu știu, ANCE”RM” numără, la nivel național, peste 700 de filiale municipale și orășenești și are două obiective principale:

  1.  comemorarea și cinstirea eroilor, aniversarea personalitatilor și a evenimentelor importante din istoria Romaniei, la nivel național și local;
  2. identificarea, restaurarea, îngrijirea si protejarea operelor comemorative de război ridicate întru cinstirea soldaților căzuți la datorie pentru patrie;

Adunarea a dezbătut probleme organizatorice (bilanțul pe anul 2017, prezentarea și adoptarea Planului cu principalele activități pe anul 2018), lucrările fiind conduse de președintele Filialei Județene Alba, col(r) Galdea Ioan.
Ca elemente aparte pentru acest an au fost adoptarea Rezoluției Adunării Generale „Alba Iulia – Capitala Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918” precum și înmânarea unui număr de 16 Medalii Aniversare „Centenarul Marii Uniri de la Alba Iulia”.

Au luat parte următorii invitați: Pleșa Gabriel – viceprimarul municipiului Alba Iulia; gl.(r)ing. Belci Ioan – președintele Filialei „Gemina” Alba a ANCMRR Al.I. Cuza; prof. Cioica Maria – președintele Despărțământului ASTRA „Eugen Hulea” Alba; lt.col. Oltean Cornel – Șeful de Stat Major al CMJ Alba; lt.col. Negoiță Nicolae – adjunct al Șefului ISU Alba; col(r) Ciurlin Lucian – vicepreședinte al ANCMMR a SRI Alba; col(r)ec. Străjan Ioan – directorul revistei „Dacoromania”; Todor Vasile – președintele Fundației „1 Decembrie 1918 pentru unitatea și integritatea României”.
Din prezentarea bilanțului de către col(r) Galdea Ioan au reieșit aspectele pozitive dar și unele neîmpliniri în derularea activităților, cauzate de resursele financiare limitate și alte condiții obiective. S-a subliniat contextul în care Filiala Alba își desfășoară activitatea, și anume sărbătorirea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

În cuvântul său, gl.mr(r) Visarion Neagoe, președintele ANCE”RM”, a transmis salutul Biroului Executiv Central apreciind, în mod deosebit, saltul calitativ privind activitatea membrilor filialei. Totodată, a atras atenția asupra faptului că filiala, al cărei sediu este în Alba Iulia, are o mare responsabilitate în organizarea sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, urmând a fi gazda principalelor manifestări de la 1 Decembrie 2018.
Viceprimarul Gabriel Pleșa a mulțumit pentru sprijinul acordat de filială Comisiei pentru Cultură din Alba Iulia și a promis că problema alocării resurselor financiare prevăzute în plan va fi rezolvată.
Col(r) dr.ing Constantin Avădanei, vicepreședinte al filialei, dar care deține și funcția de președinte al Grupului de Inițiativă „Centenar – Marea Unire – Alba Iulia – 2018”, a scos în evidență necesitatea concretizării sarcinilor pe fiecare membru al filialei și crearea unui climat de conlucrare eficient. De asemenea, au fost explicate tuturor participanților la adunarea generală rolul și obiectivele Grupului de Inițiativă în organizarea și sincronizarea unor activități privind sărbătorirea Centenarului Marii Uniri la Alba Iulia.
Gl(r)ing. Ioan Belci a arătat în cuvântul de salut din partea Filialei „Gemina” Alba, sprijinul pe care îl acordă Filialei județene Cultul Eroilor Alba și modul de colaborare în desfășurarea acivităților prevăzute în program.
Prof. Maria Cioica, președinta Despărțământului ASTRA Alba, a subliniat importanța implicării tinerelor generații în desfășurarea activităților cultural-istorice, cunoașterii de către tineri a trecutului glorios de luptă al poporului român, pentru că ”numai prin cunoașterea istoriei putem înțelege prezentul și putem face proiecte de viitor pentru națiunea română”.
De o mare atenție s-a bucurat intervenția col(r) ec. Ioan Străjan, care a atras atenția asupra nerealizării, de către autoritățile locale, a încheierii inventarierii complete a monumentelor din județul Alba și a reabilitării și întreținerii acestora. De asemenea a subliniat necesitatea realizării de noi monumente pentru personalități și evenimente importante din istoria județului.
Ca delegat pentru Conferința Națională a ANCE”RM” a fost desemnat col(r)dr.ing. Constantin Avădanei.

Constantin AVĂDANEI

Col(r)dr.ing.