Primul pas în realizarea visului de secole al românilor – Marea Unire – a fost realizat de Mihai Viteazul la 27 mai 1600.
Domn al Munteniei din 1593, după victoria de la Șelimbăr, la 1 noiembrie 1599 Mihai Viteazul își face intrarea triumfătoare în fortăreața de la Alba Iulia. Ulterior, prin urcarea sa pe tronul Moldovei, în mai 1600, Mihai Viteazul devine “Domn al Munteniei, Ardealului și a toată țara Moldovei” realizând prima unire a celor trei principate românești.
Timp de câteva luni Alba Iulia va fi capitala noului voievodat întemeiat de Mihai Viteazul.
Pornind de la importanța momentului istoric petrecut în 1 noiembrie 1599 la Alba Iulia, îndeosebi pentru românii din Transilvania, Grupul de Inițiativă “Centenar – Marea Unire – Alba Iulia – 2018” susține apelul inițiat de General(r) dr. Mircea Chelaru privind instituirea unei activități săptămânale de reconstituire a intrării triumfale a lui Mihai Viteazul în cetatea Alba Iuliei.

Către,
Primarul oraşului Alba Iulia
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia,
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba,
Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale,
Toţi cetăţenii Albei Iulia, capitala Marii Uniri a românilor.

În numele tuturor trăitorilor din toate colţurile locuite de români care în aceste zile ridică rugăciune de pomenire Voievodului Martir Mihai Viteazul, vă aducem salutul nostru de frăţietate şi de credinţă. Şi mai aducem Laudă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit, în marea Lui bunătate, să trăim şi să ne bucurăm împreună de rodul lucrării prea vrednicilor noştri înaintaşi, Întemeietori de Ţară.
În urmă cu 418 ani Mihai Voievod Viteazul a ridicat din umilinţe Neamul Românilor Transilvăneni, cu conştiinţa luminată de Credinţa în Dreptatea lor, în Libertatea lor, în Demnitatea lor, aşa cum de altfel s-a scris în toate cronicile vremii şi mult timp după aceea.
Ridicând barda Eliberării către Cer, el a trecut brâul Munţilor Carpaţi de două ori şi a încins cu acelaşi Steag pământurile vechii Dacii.
Intrarea glorioasă, dar şi primirea sa triumfală în cetatea Alba Iulia, este reperul istoric de căpătâi al demnităţii şi conştiinţei naţionale a oricărui român. Acest moment nu a fost oferta imperiilor şi nici rodul întâmplării, ci recompensa divină pentru jertfa de secole a unui Neam Ales, împlinită în cele din urmă în anul 1918! Acest moment nu trebuie uitat niciodată ci, dimpotrivă, scrijelit în memoria fiecărei generaţii, în veacul vecilor!
De aceea vă cerem, cu condescendenţă, dar imperativ, ca imediat să se instituie Marele Ceremonial Alegoric de Intrare Triumfală a lui Mihai Viteazul în Cetatea Alba Iulia, desfăşurat săptămânal în ziua şi la ora istorică. Acest Ceremonial să intre în finanţarea permanentă a Ministerului Culturii şi IDENTITĂŢII NAŢIONALE şi să fie susţinut, după cum este firesc, de toate autorităţile locale şi centrale convergente.
Dacă în forturile cetăţii austriece de tip Voban se practică spectacolul schimbării gărzilor cu salve de tun, reactivând memoria suzerană a unui imperiu opresor al naţiei române, este firesc şi obligatoriu ca, în Centenarul Marii Uniri, să fie recuperată autenticitatea istorică, demnitatea românismului şi suveranitatea naţiunii române. Este obligaţia dumneavoastră instituţională, dar şi de conştiinţă a propriei identităţi, să instituiţi acest moment simbolic!
Şi iarăşi, Laudă lui Dumnezeu pentru gândul cel bun şi înţelept ce vă va călăuzi în hotărârea ce o veţi lua!

                                                                                                                                               General(r) dr. Mircea Chelaru
Sursa apel: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România