În zilele de 28 noiembrie – 2 decembrie 2017, la Alba Iulia și Zlatna, și-a desfășurat lucrările cel de-al XXI-lea Congres al Spiritualității Românești la care au participat reprezentanți din peste 30 țări.
Un punct important pe agenda de lucru l-a constituit adoptarea ”Hotărârii cu privire la PROGRAMUL ANIVERSĂRILOR CENTENARULUI MARII UNIRI DIN ANUL 1918”.
Astfel, s-a stabilit ca, în prima parte a anului 2018 să se deruleze acțiuni consacrate Centenarului Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă, ca prim pas decisiv spre întregirea Statului Național Român. Ca urmare, în perioada 21-27 martie 2018, atât în România, cât și în Republica Moldova, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu Sfatul Țării II, cu alte organizații neguvernamentale și asociații patriotice, precum și cu instituții de cultură românești, va organiza trei manifestări principale:

  • la București (21-22 martie);
  • la Râmnicu Sărat (24-25 martie) – cea dintâi capitală a Principatelor Unite Române în 1859 (pentru foarte scurt timp), loc în care au fost elaborate primele acte ale Unirii;
  • la Chișinău, (26-27 martie).

Cu aceste ocazii vor fi organizate adunări solemne și sesiuni științifice ale căror lucrări vor fi publicate în volume jubiliare. Totodată, vor fi pregătite și vor avea loc spectacole de gală, cu participarea unor valoroși artiști români din toate generațiile, la București, Alba Iulia, Iași și Chișinău.
Se va difuza monografia Centenarul Unirii Basarabiei cu România.
Pe de altă parte, pe tot parcursul anului 2018, cu precădere în a doua parte a acestuia, cu susținerea instituțiilor centrale și, în mod nemijlocit, al asociațiilor românilor de pretutindeni, cu participarea unor personalități publice, atât în țară, cât și în alte centre ale spațiului istoric românesc, în orașele și țările unde sunt comunități românești, se vor organiza și desfășura multiple activități (adunări aniversale, conferințe științifice și mese rotunde, expoziții, spectacole și seri de poezie etc.) pentru marcarea corespunzătoare a Centenarului Unirii Bucovinei (15/28 noiembrie) și a Centenarului Unirii Transilvaniei, Banatului, Bihorului și Maramureșului cu România (1 Decembrie), sub simbolul UNIRII și INDEPENDENȚEI NAȚIONALE.
De asemenea, se vor edita serii filatelice speciale, medalii jubiliare și alte însemne aniversare. Un program detaliat al manifestărilor dedicate Centenarului va fi elaborat și comunicat la începutul anului 2018, în baza propunerilor primite din partea membrilor și asociațiilor românilor de pretutindeni.