În perioada 18-20 octombrie, s-a desfășurat cea de-a 113-a Adunare Generală a Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, în localitatea Aiud, la împlinirea a 158 de ani de la înființarea sa.

La adunare au fost prezenți 110 delegați cu funcții de răspundere ai despărțămintelor locale din România, Republica Moldova și din Serbia.

Momentul festiv a avut loc în sala de conferințe a Liceului Tehnologic din Aiud și a reunit nu­me­roși membri ai Academiei Române, ai despărțămintelor Asocia­ți­unii din întreaga țară, personalități ale culturii românești, oficialități centrale și locale, cadre didactice și elevi liceeni ai unităților de învă­ță­mânt din Aiud.

Prof. Despina Stanciu, pre­șe­dinta Despărțământului ASTRA „Ovidiu Hulea” din Aiud, și prof. univ. dr. Dumitru Acu, preșe­din­tele Asocia­țiunii ASTRA, au adresat celor prezenți cuvântul de bun venit. Părintele Arhiepiscop Irineu a eviden­țiat rolul important al Asociațiunii ASTRA în promovarea bogăției spirituale a satului românesc.

La adunarea generală a participat și o delegație a Despărțământului ”Eugen Hulea” din Alba Iulia, condusă de președintele ei, prof. Maria Cioica.

S-au depus coroane de flori la statuile corifeilor românismului Avram Iancu, Axente Sever și Ovidiu Hulea și a fost vizitat locul cel mai încărcat de simbolistică al urbei, complexul comemorativ și monahal de la Râpa Robilor, compus din monumentul “Calvarul  Aiudului” și  un impresionant ansamblu arhitectonic având ca element central schitul “Înălțarea Sfintei Cruci”. Lucrările adunării au găzduit sesiuni de comunicări în plen și pe secțiuni, lansări de cărți și reviste, precum și necesare dezbateri din sfera bunei guvernări a organizației.
Paleta de intervenții s-a focalizat în acest an pe următoarele teme:

  • Personalități astriste reprezentative din perioada interbelică;
  • Contribuția despărțămintelor ASTREI la îmbogățirea patrimoniului cultural local;
  • Aiud, reper cultural și spiritual.

De asemenea, a fost organizată o expoziție cu obiecte tradiționale românești și costume populare specifice zonei, patrimoniu care a aparținut unui fost membru al Asociațiunii ASTRA, Ion Dochițan, trecut la cele veșnice în urmă cu un an.