– Deschiderea lucrărilor –

În data de 30 martie 2018, începând cu ora 10:00, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a avut loc deschiderea oficială a celei de-a opta ediție a Congresului Organizației Studenților și Liceenilor Basarabeni – OSLB din România.
Lucrările Congresului s-au desfășurat în săptămâna încărcată de evenimente și semnificații istorice și patriotice, prilejuite de sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu România, la 27 martie 1918.
La festivități au participat un număr de 53 tineri basarabeni, din care 28 congresmeni și 25 invitați, reprezentând Organizațiile Basarabenilor  din centrele universitare de pe teritoriul  României: București, Tg. Jiu, Suceava, Oradea, Iași, Cluj-Napoca, Petroșani, Craiova, Timișoara, Tg. Mureș, Ploiești și Galați.
De asemenea au participat ca invitați reprezentanți ai: municipiului Alba Iulia, Universității ,,1 Decembrie 1918”, societății civile din județul Alba.

Programul Congresului a cuprins:

PRIMA ZI

  1. Deschiderea oficială a lucrărilor Congresului;
  2. Joc de inteligență;
  3. Dezbateri culturale.

A DOUA ZI

  1. Activități non-formale;
  2. Hora Unirii;
  3. City Quest (cunoașterea, descoperirea orașului);
  4. Gala  „Congresului Tinerilor Basarabeni”, încheierea lucrărilor.

Președintele interimar a OSLB din Alba Iulia, gazda Congresului, studentul NASTAS DANIEL, alături de studenta Purciuc Valeria, vicepreședinte, au deschis lucrările Congresului.
Un cuvânt de salut, de felicitări pentru organizarea și adresarea de urări de succes în desfășurarea lucrărilor au fost adresate de viceprimarul municipiului Alba Iulia, domnul Gabriel Pleșa.
Un discurs emoționant a rostit prof.univ.dr. Socol Adela, prorector al universității mai-sus amintite, care a adresat felicitări organizatorilor Congresului și tuturor studenților basarabeni ce studiază în România. Universitatea este o casă primitoare pentru studenții basarabeni și mândră că printre organizațiile din cadrul acesteia face parte și OSLB Alba. Studenții basarabeni sunt copiii universității și prin ei se îmbogățește această instituție.
Cu adâncă emoție a luat cuvântul poetul și criticul literar Ion Mărgineanu care a adresat cuvinte emoționante, aduceri aminte de când a trecut Prutul pentru prima dată, mergând spre Chișinău după anul 1989, acolo unde a înființat o bibliotecă conținând un adevărat tezaur de carte românească. A avut mari emoții la trecerea hotarului, mergând spre o altă lume a românilor. Totodată, a reamintit studenților basarabeni că ei sunt tot români și capitala Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 este și va rămâne Alba Iulia.
În încheierea cuvântării a recitat o poezia „Basarabia-Floarea Unirii”, creație personală dedicată sărbătoririi Centenarului Unirii Basarabiei cu România și a îndemnat tânăra generație de basarabeni să nu-și piardă speranța în realizarea reunirii cu Țara-Mamă, România.

În continuare, a luat cuvântul președintele Grupului de Inițiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”, col(r) dr. ing. Constantin Avădanei, care a adresat un salut frățesc din partea societății civile din județul Alba și a prezentat obiectivele acestui grup privind sărbătorirea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, subliniind că anul Centenar cuprinde o sumă de activități, desfășurate zilnic, începând de la 1 Decembrie 2017 și culminând cu ziua de 1 Decembrie 2018. Aceste activități constau în aducerea la cunoștința publicului larg a momentelor istorice-trepte ale demersurilor românilor spre înfăptuirea Marii Uniri, a personalităților de seamă care au îndrumat masele de români spre împlinirea idealului de veacuri, formarea României Mari.
La încheierea cuvântării a oferit studenților basarabeni diplome, cocarde și numere din revista „România Eroică” și a îndemnat studenții basarabeni să se alăture demersurilor societății civile din Alba Iulia să se alăture acțiunilor viitoare.
Au luat cuvântul, rând pe rând: directorul al revistei „Dacoromânia”, ec. Străjan Ioan, președintele Desprțământului ASTRA, Alba, „Eugen Hulea”, prof. actor Maria Cioica, președintele Filialei Alba a ANCE „Regina Maria”. Aceștia au adresat cuvinte de salut, au prezentat organizațiile pe care le conduc și au evocat momente istorice și culturale din viața românilor, din lupta de veacuri pentru înfăptuirea Marii Uniri. Străjan Ioan a înmânat câte o diplomă aniversară participanților basarabeni, proiectată și realizată de Constantin Avădanei, ca o expresie a unității de neam și țară a tuturor românilor.

Momente remarcabile la deschiderea lucrărilor Congresului au fost create de elevii Școlii Gimnaziale nr.7, „Mihai Eminescu”, din Alba Iulia, conduși de neobosita doamnă profesoară Lucia Jimborean. Aceștia au cântat și recitat cântece și versuri legate de Unirea Basarabiei cu România.
În timpul liber, dintre activitățile prevăzute în program, participanții au vizitat orașul, au poposit în fața unor statui și busturi printre care a lui Pantelimon Halippa – președintele Sfatului Țării, care și-au adus contribuția la realizarea UNIRII Basarabiei cu România la 27 martie 1918.
Încheierea Congresului a avut loc la Casa de Cultură a Studenților. Ioan Străjan a recomandat tinerilor să păstreze unirea neamului românesc și a teritoriilor, limba română, subliniind rolul celor de față în aceste demersuri.
Au urmat momente artistice prezentate de grupul Skepsis, de ceilalți participanți, studenta Violeta Butnariu interpretând cântecul „ Du-mă, du-mă-n țara mea”.

Constantin AVĂDANEI

Col(r)dr.ing.

Dragomir Vlonga

jurist