La apelul Fundației ”ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”, făcut în 20 august a.c., iată că primim răspunsul de la Direcția Județeană pentru Cultură Alba, prin care ni se aduce la cunoștință că instituția menționată a dat curs solicitării noastre, în sensul că:

”Din acest moment, până la publicarea Ordinului de clasare in Monitorul Oficial al României, sau până la comunicarea neclasării, dar nu mai mult de 12 luni, potrivit Legii nr. 42212001, Art. 14, alin (2), imobilul sus amintit, reprezentând vestigii arheologice aparținând bisericii din sec. X – Xl de influență bizantină, de la Alba Iulia (Biserica Episcopului Hierotheos) are regim juridic de monument istoric.”
Este un prim pas făcut pe drumul valorificării ruinelor celei mai vechi biserici creștine bizantine din Transilvania, obiectiv de o importanță crucială pentru Alba Iulia.
Mulțumim, pe această cale directorului Matei Drîmbărean, societății civile, mass-mediei locale și centrale, Arhiepiscopiei ortodoxe Alba Iulia, care ni s-au alăturat în sprijinirea inițiativei noastre.
Este un exemplu care spune că ”uniți vom reuși”. Poate și pentru faptul că Biserica Episcopului Ierotei a fost ridicată înaintea Marii Schisme din 1054, pe vremea când creștinii erau uniți, iar orgoliile din est sau din vest erau lăsate deoparte.

Fundația "ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI"