Editată de Fundația ”ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”

În luna martie 2020, chiar și în plină criză pandemică de panică și ”stat în casă”, colectivul de redacție al Revistei ”DACOROMANIA” ne propune spre lectură numărul 96, printr-un efort suplimentar cauzat de condițiile noi de existență ale societății.

Din primele pagini aflăm că Fundația ”ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI” și Revista ”DACOROMANIA” au împlinit 20 de ani de existență, o sărbătoare de suflet din finalul anului 2019. A fost un moment de bilanț, aduceri aminte și omagieri ale celor care au plecat prea devreme dintre membri fondatori. Privind în urmă și trăgând linie, rămâi impresionat de numeroasele acțiuni la care s-au implicat membrii fundației menționate, dar și de proiectele propuse în anul 2020 sau ”cu bătaie mai lungă”.

Generalul (r) Mircea Chelaru revine, în forță, cu discursul public din cadrul celei de-a XXIII-a sesiuni a Congresului Spiritualității Românești, desfășurat în perioada 30.11-01.12.2019, la Zlatna și Alba Iulia. Titlul articolului ”Războiul de 1000 de ani și negaționismul existenței noastre!”, un apel de a apăra Trianonul cu tot ce înseamnă marele eveniment, în anul centenarului acestuia.

Pe aceeași linie, Colectivul Redacției ”DACOROMANIA” vine cu propunerea ca o locație din apropierea Monumentului Unității Naționale din Alba Iulia să poarte denumirea de Piațeta ”TRIANON”, aici regăsindu-se busturile unor personalități de renume mondial și național în actul înfăptuirii României Mari: geografii francezi Emmanuel de Martonne și Robert Ficheux, președintele SUA, Woodrow Wilson, și primul episcop al Armatei Române, Ioan Teculescu. Cei patru sunt prezentați în articole separate.

Colonelul (r) Stefan Rus ”recidivează” cu un articol deosebit de documentat, așa cum ne-a obișnuit, ”Participarea românilor din Transilvania pe fronturile Primului Război Mondial, în Gărzile Naționale organizate de Consiliul Național Român Central și în luptele din Ungaria pentru înfrângerea armatelor bolșevice ale lui Bela Kun”, oferindu-ne pagini de istorie ale luptei pentru eliberarea Transilvaniei și unirea ei cu România.

IPS Episcopul Emilian Birdaș este omagiat la 98 de ani de la naștere într-un articol al lui de Dragomir Vlonga.

Revista mai cuprinde articole semnate de istoricul Constantin Gomboș, Viorel Conțiu (”Din nou despre procese și retrocedări dubioase”), prof. Ioan Corneanu și ing. Mircea Pîrlea, prof. univ. dr. Vasile Șoimaru – R. Moldova cu două articole (”Vasile Stroiescu, primul președinte al Parlamentului României Mari” și ”19.11.2019 – 77 de ani de la începutul măcelului de la Cotul Donului, Stalingrad și Câmpia Calmucă, bătălie în care au căzut cu moarte de erou, răniți sau dispăruți, 158 de mii de ostași români”), Maria Antonia Negrilă –  Cleveland SUA (”Frații Bogos, luptători pentru întregirea neamului”), Zeno Millea (”Andrei versus Andrei”), ing. Aurel A. Sântimbreanu (”Ziua Roșiei Montane”), prof. Olimpia Cotan-Prună, dr. Simona Condurățean, Ciprian Rus.

Un capitol aparte îl reprezintă cel care cuprinde imagini cu participările membrilor fundației la aniversările și comemorările oamenilor de cultură români, alături de instituțiile locale din Alba Iulia, în perioada de la începutul anului până în prezent.

Sunt evidențiate și colaborările publicistice ale revistei printre care amintim publicațiile ”Eroii neamului”, ”Art-Emis”, ”Credința Străbună”, ”Sud-Vest”, ”Vitralii”, ”Certitudinea”, ”Foaia de Cuciulata”, ”Revista Română” etc.

În cele 80 de pagini, cititorul este așteptat să descopere și să mediteze la sacrificiile și înfăptuirile înaintașilor noștri pentru ca noi, astăzi, să asigurăm continuitatea neamului românesc, în perioade mai mult sau mai puțin favorabile.

Gabriel GRIGORAȘ

Col. (r), Revista DACOROMANIA