”DACOROMANIA”, revistă editată de Fundația „ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ȘI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”, își justifică maturitatea trecerii celor 20 de ani de existență neîntreruptă. Este o revistă ce emană un profund sentiment patriotic și istoric, condusă de ec. Ioan Străjan – director și un competent colectiv de redacție în frunte cu scriitorul Ion Mărgineanu – redactor șef, alături de o bogată suită cu nume mari de colaboratori și consultanți științifici ce acoperă fericit toate sferele de activitate culturală, istorică și științifică.

Numărul 94 al revistei, ca și celelalte numere apărute ale revistei,  reprezintă o nouă provocare pentru cititori, regăsindu-se în paginile sale, 80 la număr, articole pe diverse și bogate teme istorice sub semnătura unor personalități istorice cunoscute.

În cuprinsul revistei sunt prezentate temele: ”Apel adresat Sanctității Sale Papa Francisc I. pentru salvarea celei mai vechi biserici creștine din Transilvania, descoperită la Alba Iulia” – semnat de colectivul de redacție;  ”Cum a ajuns clopotul bisericii episcopale din sec. X a Sfântului Ierotei de la Alba Iulia la Petrești” (prof. Ioan Bâscă);  ”Scrisoare deschisă adresată domnului Jakubinyi Gyorgy Mikloș arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia” (dr. Vasile Lechințan, Cluj-Napoca); ”Conferința de Pace de la Paris (1919-1920). Memoriile românilor din Balcani.” (dr. Atanasie Popovici, Președintele Comitetului Național al Românilor din Serbia și dr. Robert  Stănciugel); ”Urmează un an cu multe provocări. O decizie aparent pașnică va genera multe tensiuni și reacții emoționale precum cea din Valea Uzului” (col. (r.) Gabriel Grigoraș);  ”Diplomația României și Tratatul de la Trianon 4 iunie 1920” (prof. univ. dr. Ioan Bojan);  ”19 februarie 1918 – Scrisoarea istoricului Nicolae Iorga către regele Ferdinand I cu privire la prevederile Tratatului de  Pace cu Puterile Centrale 1918” (ec. Ioan Străjan);  ”Citat din… citate (din „Citate”)” (Zeno Millea);  ”De la Moscopole la Budapesta. Problema Fundației Gojdu” (dr. Alexandru Ghișa);  ”Cimitirul din Valea Uzului se află pe teritoriul Ungariei sau al României?” (Gheorghe Ciul);  ”Limba Românească – un imn de slavă închinat neamului românesc” (pr. Eugen Goia);  ”La 20 iunie sărbătorim Ziua Drapelului Național al României” (jurist-teolog Dragomir Vlonga);  ”Simbolul Național, Drapelul Tricolor Românesc în date și mărturii” (ec. Ioan Străjan);  ”Originea cuvântului Ardeal” (Gheorghe-Gavrilă Copil);  ”Eminescu – Visul Unirii celei Mari” (Nușa Cantemir);  ”O mare personalitate a Bucovinei – compozitorul Ciprian Porumbescu (1853-1883)” (prof. dr. Ioan Corneanu și ing. Mircea Pârlea);  ”Erigerio Mariso și fiul său  Kotizonio” (prof. univ. dr. ing. Viorel Ungureanu, Bacău); ”Asocierea valaho-maghiară pe care catolicii au făcut-o uitată pentru a o putea transforma în dușmănie” (ing. Ioan Costea);  „Eu?… Eu să scriu despre  Vlad Pohilă?…” (istoric-cercetător Maria  Vieru-Ișaev); ”În memoriam Mircea Trifu 1917-2019 (Membrii Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României);  ”Victor Gyozo Hajdu, condamnat și după moarte” (prof. dr. Ioan Corneanu);  ”Un calup de poezie aparținând poeților”:  Mircea Dorin Istrate ;  col.(r.) Gheorghe Micle; Vasile Pop- Mădărășeni;  Georgeta Ciobotă;  Victor Făt;  Paula Romanescu și Gligor Hașa.

Paginile revistei continuă cu fotografii privind participarea membrilor ONG-urilor la diferite evenimente cultural-patriotice, colaborări publicistice și prezentarea  unor cărți noi apărute la diferite edituri.

Nu lipsește pagina cu enumerarea celor care sprijină apariția acestei reviste, instituții și oameni cărora colectivul de redacție le aduce mulțumirile cuvenite.