La sfârșitul lunii iunie, revista DACOROMANIA  nr. 97, tipărită în condiții de înaltă calitate la Tipografia „UNIREA PRES”, a fost deja răspândită în rândul cititorilor fideli din țară și străinătate. Revista, dedicată Anului centenar Trianon, cuprinde o bogată tematică istorică adusă în actualitate, cât și teme mai noi privind activitatea membrilor fundației pe care o reprezintă

Din cuprinsul nr. 97 a revistei, o întreagă pleiadă de specialiști în istorie și alte domenii, au contribuit prin articolele sale la prezentarea celor mai semnificative evenimente istorice referitoare la România.

Sunt 3 articole de substanță dedicată Centenarului Trianon, sărbătorit în 4 iunie 2020:

  • Primul, semnat cu deosebită competență și rigoare de istoricul și publicistul Gheorghe Ciul, în articolul: „Tratatul de la Trianon și maghiarizarea Transilvaniei”;
  • al doilea este articolul întitulat „O nouă apariție editorială dedicată Centenarului Trianon, o scurtă prezentare a cărții ”Catolicismul și revizionismul maghiar – Trianon 100””, autor istoricul prof. univ. dr.  Petre Țurlea, urmat de un scurt fragment din primul capitol al cărții;
  • al treilea articol este contribuție deosebită a prof.dr.col.(r.) Mircea Dogaru prin articolul: „Între Alba Iulia și Trianon. De la decizia voinței naționale la acceptul voinței dominante”.

Urmează un articol cât o victorie a col(r.)  Gabriel Grigoraș, întitulat: „Un prim pas a fost făcut! A apărut în Monitorul Oficial, Ordinul Ministrului Culturii privind clasarea ca monument istoric a Bisericii Creștine Episcopale a lui Ierotei!”, articol însoțit de o copie a Monitorului Oficial al României, partea I, Nr. 442/26.V.2020. Este prezentat succesul demersului fundației noastre.

Tot Gheorghe CIUL este semnatarul articolului: „Cuius regio, eius religio” („Religia stăpânului, religia supusului” sau „Cine are țara, are religia”), care este o amplă prezentare a cărții „Deznaționalizarea și maghiarizarea românilor din Ardeal prin biserică și școală înainte de 1 Decembrie 1918” autor ec. Ioan Străjan. 

Revista aduce un pios omagiu inginerului Aurel Sîntimbrean, plecat dintre noi  în data de 20 mai 2020, prin prezentarea articolului biografic realizat cu sprijinul familiei.

Tot un omagiu se aduce și poetului basarabean Vlad Pohilă în articolul ”Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” Chișinău la grea încercare….. – A plecat dintre noi, mult prea devreme, Vlad Pohilă” , scriitor, ziarist, bibliotecar și un bun român. 

Ec. Ioan Străjan, directorul revistei și scriitorul Ion Mărgineanu, redactor șef al revistei DACOROMANIA, aduc în lumină și actualitate prin articolul: „Mihai Viteazul -27 mai 1600 – Prima unire a neamului românesc sub sceptrul domnitorului”, năzuința și importanța unirii neamului românesc în aceleași hotare.

Juristul și teologul Dragomir Vlonga, prin articolele: „La Alba Iulia”; „Artistul plastic Romi Adam la 75 de ani de viață” și „Activitățile ONG-urilor cultural patriotice din Alba Iulia pe timpul „statului în casă” din cauza pandemiei COVID – 19, nu au fost întrerupte”, face o radiografie a vieții și activității fundației și a revistei. 

Din Cleveland USA,  arhitect licențiat  Marina Negrilă scrie: „Cleveland – U.S.A. – 27 martie 2020 Eveniment religios al românilor, la 102 ani de la Unirea Basarabiei cu România”, descriind modul cum a fost marcat evenimentul și numele unor fruntași unioniști basarabeni  pomeniți la Parastasul din Catedrala Română Ortodoxă „Sfânta Maria” din Cleveland. 

Prof. dr. istoricul  Vasile Șt. Tutulea, din Cluj-Napoca, publică articolul despre: „Consolidarea administrației românești în Ardeal (1918-1925)”

Prof. dr. Ioan  Ranca din Tg. Mureș, vine cu un aspect inedit: „Noi și Europa – Tunurile mareșalului Mackenzen în retragerea perdantă din Moldova, înglodate pe drumul Alecușului, județul Alba, în preziua Marii noastre Uniri de la 1 decembrie 1918”.

Rodica Ionescu semnează articolul: „Alexandru Iteanu și Dionisie Fulea, printre primii farmaciști care au reușit să ridice arta lor la rang de industrie chimico-farmaceutică în România”. 

Profesor Georgeta Ciobotă revine de stă dată cu „Despre trinitatea eroică a Unirii României”, iar în articolul: „Se trezește România!”, scrie despre tema retrocedării, împărtășindu-ne și din versurile proprii a poeziei : „Rugăciune către Pământ”.

O contribuție deosebită la conținutul acestei reviste îl aduce col.(rtg.) scriitorul Dorin Oaidă, prin articolul: „Un veteran de război ne trimite în trecut”, interviu cu col.(rtg.) Hațegan Gheorghe, veteran în vârstă de 97 ani, din Oarda de Jos. 

Prof. univ. dr. Vasile Șoimaru din Republica Moldova ne prezintă articolul „Românii din jurul României și dimensiunile unității noastre”.

Neînfricata luptătoare pentru salvarea satului românesc, recunoscuta specialistă din agricultura județului Alba, ing. agronom Maria Oarga-Suchov, publică articolul: „Clasa politică este terminatorul educației și învățământului din satul românesc”

Prof. Univ. Dr. h.c Radu Rey, Membru al Academiei Române, este prezent cu un articol de substanță: „Satul de munte, rezervor de valori și bastion al trăiniciei poporului român”

Prof.  univ. dr. ing. Viorel Ungureanu prezintă tema: „Bastarnii, galii, goții și sarmații în tăblițele de la Sinaia”.

Articolul „Mormântul hipogeic din Constanța” poartă semnătura  dr. Simona  Condurățeanu, iar prof.univ.dr.  Anna-Eva Budura este semnatara aricolului: „Un eveniment care a influențat istoria Chinei”

Dr. Zeno Millea ne poartă pe frontul temei: „Imunitatea naturală și artificială”

Conferențiar  univ. dr. scriitor Victoria Fonari, din Republica Moldova, în articolul „Ioan Brad – promotor al valorilor”, împărtășește  din frumoasele și plăcutele experiențe trăite în jud. Alba.

Ultimele două pagini a revistei prezintă o selecție dintre cele mai noi apariții editoriale.

Varietatea temelor prezentate și valoarea autorilor acestora, stau la baza interesului pentru ca revista să fie lecturată de câț mai mulți cititori.

Dragomir Vlonga

jurist